24.08.21

Nydalens mest spennende reise starter nå

Nydalen og Storo har en særegen urbanitet som bare er delvis realisert. Hva er det så som er unikt med Nydalen, og som vi vil videreføre? spør Erling Fossen og Kaja Melbye i denne kronikken tidligere publisert i Nordre Aker Budstikke.

På vegne av Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs grunneierforum for Nydalen Storo har Hille Melbye arkitekter utarbeidet en bygulvsanalyse for området. Alle illustrasjonene i denne saken er hentet fra denne analysen.

Nydalen er en av våre historisk mest «belastede» – i ordets egentlige forstand – bydeler. Oslos industrieventyr fra midten av 1800-tallet hadde ikke vært den samme uten Nydalen. Da industrien flyttet eller ble nedlagt på 1980-tallet, begynte en ny historisk periode da Oslo kommune bestemte at Nydalen skulle bli et attraktivt sted for å skape nye arbeidsplasser. Dessverre ble denne perioden preget av at man rev historiske bygg og oppførte pregløse næringsbygg omringet av generøse parkeringsplasser på gateplan. Nå skal Nydalen endelig bli by, med mange flere boliger, sammenhengende grøntstrukturer og inviterende strøksgater.

Denne reisen vil Oslo Metropolitan Area være med på. OMA er en non-profit organisasjon med både private og offentlige medlemmer som alle er samlet under visjonen at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. Derfor har vi etablert Nydalen Storo Områdeforum med de 16 største eiendomsutviklerne i området. Områdeforumet har kommet som en respons fra utviklere som vil bidra til helthetlig områdeutvikling framfor frimerkeutvikling av egen tomt. Områdeforumet er også ønsket av Oslo kommune som foreslår at de private utviklerne oppretter et eget infrastrukturselskap etter mønster av Bjørvika-modellen. Vi har engasjert Hille Melbye arkitekter for å lage en felles visjon for området. Denne visjonen bygger på den foreliggende Tiltaksliste for Offentlige rom Nydalen utarbeidet av PBE, som igjen bygger på den private masterplanen Nydalen +. Fordelen med områdeforumet er at vi kan se de private og offentlige rommene i en helhetlig sammenheng.

Nydalen og Storo har en særegen urbanitet som bare er delvis realisert. Identiteten må ytterligere defineres og forsterkes gjennom pågående prosjekter og utvikling i området. All utvikling og analyse bør derfor starte med stedets identitet. Hva er det så som er unikt med Nydalen, og som vi vil videreføre?

1. De mange historiske sporene som er tilstede her er en garantist for at Nydalen ikke blir Løren. På Løren var det tidligere militærleir, og med unntak av videreføring av Kanonhallen, startet man på scratch. I Nydalen er det meningsløst å skjule eller fjerne de historiske sporene.

2. Nydalen er også en skjult perle som binder øst og vest sammen. Akkurat her er Akerselva elva som byen deler, og ikke elva som deler byen. Det vakre vannbyrommet går helt ned til Akerselva både fra vest og øst, og den strie strømmen er temmet, slik at både barn og unge kan tre ned i elva uten at foreldrene sitter med hjertet i halsen. Nydalen er på mange måter et naturbania i miniatyr.

Det er naturlig å dele Nydalen Storo inn i 3 ulike soner med hver sin karakter og hastighet. Storo er sentrum for den pulserende urbane handelen der kjøpesenteret gradvis skal åpnes, og integreres med omkringliggende områder. Nydalens «city» og naturlige origo blir Gullhaug Torg der Snøhettas nye høyhus blir signalbygget som forsterker Nydalens urbane karakter, mens Spinneriparken nord i området blir sonen der urbaniteten blir lavere og gradvis går over i storslagen natur.

Hva er så barrierene, manglene og ikke minst løsningene for Nydalen? Ring 3 ligger som en kvelerslange rundt Nydalen og Storo i øst og nord og forsterker områdets karakter av å være en avsondret øy. Dette løses ved å forsterke nordsøraksen ved å etablere tilbud nord i området slik at folk har lyst til å bevege seg under broen. Viktig blir det også å åpne førstetasjene i de mange næringsbyggene som ligger fra Gullhaug Torg og nordover slik at Nydalen endelig får en attraktiv strøksgate. Nydalen Storo preges også av store nivåforskjeller og lite lesbarhet særlig i øst-vest aksen. Det er lite bevegelse østvest. Her må det etableres flere perlekjeder med små perler bestående av torg, grøntarealer og tilbud for urban rekreasjon. Nydalen og Storo trenger flere torg og møteplasser, men også flere grøntområder og ikke minst sammenhenger mellom disse. Den mye omtalte parken må og vil komme, og kobles på det unike vannrommet ved Akerselva.

Enhver vellykket områdeutvikling er avhengig av et godt treparts-samarbeid mellom det offentlige som planlegger, de private som utvikler, og beboere og brukere som tydelig sier fra hva de ønsker. Områdeforumets visjonskart er allerede presentert for, og godt mottatt av kommunen. Med dette innlegget ønsker vi også å nå ut til innbyggerne i Nydalen og Storo, og invitere dem med på reisen. For en ting er allerede klart. Nydalens gullalder starter NÅ.