06.03.21

Hausmanns Hus med smittevern i fokus

Med høye miljømål og gjennomtenkte løsninger for smittevern blir Hausmanns Hus et fremtidsrettet og fleksibelt kontorbygg.

Hille Melbye Arkitekter har sammen med Pil Interiørarkitektur og Design utviklet en totalombygging av Hausmannsgate 21 for Hathon Eiendom. Bygningen er ca. 30 år gammel, med cellekontor og teknikk etter datidens standarder. I prosjekteringen har det vært viktig å skape et fremtidsrettet kontorbygg hvor også smittevern har spilt en betydelig rolle. Kontorbygget skal i utgangspunktet kunne huse opp til 780 arbeidsplasser i tillegg til 500 besøkende. For eier og utvikler er det viktig å planlegge for at bygget skal kunne fungere mest mulig optimalt selv ved en pandemisituasjon som vi har i dag. Arkitekt-teamet har bestått av Tore Wiig, Berit Markeseth og Juliana Voss-Clark.

 

I samarbeid med Pil og konsulenter i smittevern er det valgt ut tiltak som er implementert gjennom konkrete grep i planleggingen og prosjekteringen av kontorbygget, sier Markeseth. Dette innebærer blant annet gjennomtenkte løsninger for utstrakt bruk av berøringsfrie funksjoner, flere håndvasker, desinfiseringsstasjoner samt digitale løsninger for daglig arbeidsliv. Det påvirker personflyten i bygget på en annen måte enn i en normalsituasjon, og gir andre muligheter for både samhandling og distansering i samme bygg.

 

Bygget på ca. 9000 kvm. skal holde BREEAM Nor-klassifikasjonen “Excellent” og det er et stort fokus på blå-grønt tak og bruk av solceller. Det skal være en sambruk mellom Hausmanns Hus og Calmeyers gate 12, som vi utvikler for samme byggherre Hathon Eiendom. Prosjektet er idag i en fase der men er inne i en samspillsprosess med entreprenør JI Bygg, og skal stå ferdig ved årsskiftet 2022-2023.

For å få til gode arbeidsplasser med optimale dagslysforhold har vi åpnet opp større deler av fasaden. Mer glass i fasaden gir også et lettere fasadeuttrykk. Videre har vi prosjektert med takoppbygg som er inntrukket i to etasjer for å gjøre bygningsvolumet mindre dominerende mot gateplan samt for å slippe mer dagslys ned på bygulvet. På gateplan er fasaden trukket inn til en arkade for å gi bedre fotgjengerplass omkring inngangspartiet og bidrar til å gi bygningen et ansiktsløft, forteller Wiig.

Illustrasjoner av Goldbox

Glasstaket over det indre atriumet gjør at det store rommet innlemmes i bygget. Dette vil gi mulighet for en stor felles arena for møter og bespisning på bakkeplan og med åpne svalganger oppover i etasjene som gir en fin visuell kontakt på tvers av nivåene, avslutter Voss-Clark.

Illustrasjoner av Goldbox

Hille Melbye er stolte av å være arkitekter for et prosjekt med de overnevnte målsetningene. Slik

situasjonen er nå burde smittevern definitivt være et tema i planlegging og prosjektering av nybygg og transformasjonsprosjekter. Selv når denne pandemien er forbi kan vi stå overfor liknende situasjoner i fremtiden, og vi mener derfor at vår arkitektur burde være fleksible nok til å minimere effekten av slike ytre påvirkninger. 

 

Artikkel om prosjektet i Aftenposten / OsloBy kan ses her.

Illustrasjoner av GoldboxTore Wiig

Berit J. Markeseth

Juliana Voss-Clark