16.12.21

Oslo Havn avdekker fortiden og fremtidens kontorbehov

Mens arkitektoniske spor fra fortiden bevares, peker Oslo Havns totalrehabiliteringen til 145 millioner kroner av Skur 38 også ut fremtidens metoder for gjenbruk og bærekraftig modernisering av kontorbygg.

Eiendomsutviklere og byggherrer så vel som Oslos befolkning har spennende ting i vente når stillasene tas ned rundt Skur 38 ved Akershusstranda. Oslo Havns hovedkontor rehabiliteres som et forbildeprosjekt for miljø og bærekraft, et prosjekt der maritim historie og moderne arbeidskultur går hånd i hånd.

Fasadene til det tidligere havnelageret har fått en ny og fargerik drakt, som sees godt fra Aker brygge, Tjuvholmen og ute fra Oslofjorden. Hille Melbye Arkitekter er ansvarlig arkitekt for prosjektet, og har særlig engasjert seg i gjenbruks-aspektet samt utviklingen av de nye fasadene. Prosjektet har samlet sett en kostnadsramme på 145 millioner kroner, og det er totalt sett ca. 4000 kvadratmeter bygningsmasse som nå moderniseres.

Tar vare på havnehistorien
Skur 38 forteller en rik historie om havne- og byutviklingen langs Akershusstranda i Oslo. Lagerbygget ble oppført i 1915, som Norges første armerte betongbygg og lager for Amerikalinjen. Det ble utvidet til også å romme passasjerterminal for Amerikalinjen i 1950, før det ble ombygget til kontorbygg i 1985.
– Nå skrives neste kapittel i historien for oss i Oslo Havn. Oslo Havns og havnedirektørens hovedkontor får nytt og utvidet program, med en sosial og utadvendt førsteetasje samt nye utearealer som del av havneutviklingen. Vi er utrolig glade for å ha med den arkitektoniske spisskompetansen til Hille Melbye når vi skal bevare samtidig som vi fornyer på en bærekraftig måte, sier Siri Breivik for Oslo Havn.

Forener fortid, fremtid og bærekraft
Bygget rehabiliteres i tett samarbeid med Byantikvaren, hvor fasader i stor grad tilbakeføres til farger og uttrykk fra ca. 1950. Samtidig oppgraderes bygget til å bli et moderne kontorbygg med BREEAM Excellent og energiklasse A, og som et forbildeprosjekt i Futurebuilt 2.0-programmet med innovative løsninger og gjenbruk av materialer.
– Prosjektet handler slik om videreutvikling, så vel som tilbakeføring, av et bygg med dype historiske røtter og en spennende fremtid, sier arkitekt og Hille Melbyes prosjektleder Joachim Midjo Andersen.


Sirkulært i minste detalj
De gamle betongfasadene er nå kledd i en høyisolerende kalk-puss, med en grønn overflate som knytter Skur 38 sammen med omgivelsene langs kaia. Nytt dekke i hovedetasjen er støpt med en leirebasert sementtype med drastisk CO2-reduksjon. Historiske spor i flotte betongdetaljer i interiøret er sandblåst og eksponert. Gjenbrukte dører og demonterbare modulvegger gir fleksibilitet og økt levetid til materialene etter sirkulære prinsipp.
– Senere vil det også bli synlig hvordan de gamle mahogni-detaljene fra havnedirektørens tidligere kontorer har funnet nytt liv i kantinen, sier Midjo Andersen.

Helhetlig utvikling av havneområdet
Skur 38 blir et bygg som vil være tidfullt, og ikke tidløst; fullt av karakter og historiske referanser, med særegne betongkonstruksjoner og hjørneornamenter, så vel som sosiale og utadvendte rom, smarte løsninger og fleksible arbeidsplasser.
– Prosjektet er drevet fram av gode samarbeid og høy kompetanse i alle ledd, og det er ført an av Oslo Havns ambisjoner for en helhetlig utvikling av havneområdet, hvor bærekraft og historie går hånd i hånd, sier Midjo Andersen.

– Skur 38 er et eksempel på hvordan vi ved å fortelle gode historier kan gi en dypere forankring til utviklingen av Oslo og samtidig berike opplevelsen av byen vår, noe som gjelder for nye bygg så vel som rehabiliteringen av gamle. Og dette har aldri vært mer aktuelt enn nå. Å utvikle en god by handler ikke om klassisk eller moderne stil, men om meningsfulle design- og materialvalg. Som er vakre så vel som bærekraftige, konkluderer Joachim Midjo Andersen.

Les om Skur 38 i media: