12.05.20

Youngstorget 3 i Arkitektur N

Youngstorget 3 er omtalt i nyeste utgave av Arkitektur N, med tema Sosial Bærekraft. Vi takker ArkitekturN for den fine kritikken!

Ambisjonen er at Youngstorget 3 skal stå i over 100 år. Bygget er utført i materialer av høy kvalitet og tilrettelegger for ulike typer bruk og ulike leietakere. I dag er det møteplassen YOUNGS og den utadvendte designbedriften Netlife som boltrer seg i interiørene, og om noen år kan det være noen helt andre.

Prinsippet for bærekraften er at en høy bruksverdi skal gi bygget lang levetid. I et lengre tidsperspektiv gir dette et vesentlig redusert forbruk av bygningsmaterialer og reduserte klimautslipp, samtidig som at byen og dens befolkning får et variert og godt tilbud av funksjoner og tjenester.

Foto av @nielsnygaard