03.03.20

Nye Jordal Amfi – fra illustrasjon til virkelighet

Nye Jordal Amfi

I noen prosjekter kan det gå mange år fra de første illustrasjonene av et bygg offentliggjøres til den endelige ferdigstillelsen. Vi jobber alltid for at de arkitektoniske kvalitetene som tillegges et prosjekt i tidlig fase blir fulgt opp underveis og omsider blir realisert. Under er et bilde fra byggeplassen på Jordal i dag sammenliknet med en illustrasjon fra 2016.

Dette blir bra!