profil

Hille Melbye Arkitekter står for arkitektur som fremmer samspill mellom mennesker.

 

I over 50 år har vi vært der folk møtes og levert prosjekter som skaper aktivitet, fellesskap og tilhørighet til sine omgivelser. 

Arkitektur i spennet mellom tradisjon og nytenkning kjennetegner vårt arbeid. Vi hjelper kundene våre med å finne varige og robuste løsninger for morgendagens bruk. Om det er overordnet byplanlegging eller enkeltstående bygg som er oppgaven, er Hille Melbye Arkitekters ambisjon å skape levende rom og opplevelser som folk blir glad i. 

Kompetansebilde3

kompetanse

Hille Melbye Arkitekter har bygget kompetanse siden 1955 og har i dag en bred og variert oppdragsmengde. Staben har en god miks av høy kompetanse og ansiennitet kombinert med unge krefter som utfordrer tradisjonelle løsninger. En god dialog mellom oppdragsgiver, fagfolk og det offentlige er avgjørende for å komme fram til de gode løsningene. Vi har inngående kjennskap til gjeldende myndighetskrav og bred erfaring med regulerings- og medvirkningsprosesser. Dette gjør oss i stand til å ta ut potensialet i alle oppgaver og levere prosjekter som engasjerer og overrasker. Miljøriktig prosjektering og sosial bærekraft står sentralt i alt vårt arbeid. Vi bygger vår kompetanse med utgangspunkt i at god arkitektur, som står seg over tid, er bærekraft i seg selv. 

 
 
Kontoret har særlig høy kompetanse på følgende områder:
 

Plan- og reguleringsarbeid. Hille Melbye Arkitekter har solid erfaring med å håndtere komplekse planprosesser. Vi identifiserer utfordringer og muligheter for et område, med mål om å sette gode og realiserbare plangrep. Vår kompetanse på de innledende fasene i et prosjekt er kanskje vår viktigste, da den skaper gode og riktige rammevilkår for arkitekturen som skal utvikles på stedet. 

 

By- og stedsutvikling. Å skape attraktive steder å bo og arbeide er en fanesak for oss. Vi er opptatt av å finne grepene som best mulig sikrer levende bydeler og nabolag, gode boopplevelser og inkluderende møteplasser.

 

Boliger og nye boformer. Vi er særlig engasjert i spørsmål som angår fremtidens boformer. Vi mener disse må tilrettelegges for fellesskap, imøtekomme mangfoldet av mennesker i byene og være økonomisk tilgjengelig for flere. Vi har de siste årene utviklet en rekke konsepter som kombinerer gode boliger på liten plass med fellesskapsløsninger. Til grunn for alle konseptene ligger et ønske om å aktivisere – eller gi noe tilbake til nærområdet.

 

Kirker og kulturhus. Arbeid med kirker og kulturhus er en viktig del av vår identitet. Kontorets kompetanse og interesse for sterke rom, god byggeskikk og detaljering, samt kjærlighet til tegl skriver seg fra vår lange kirketradisjon. Etter noen år uten kirkebygg har vi nylig gjennomført to nye kirker med fokus på mer flerfoldig bruk enn det den tradisjonelle kirken har vært kjent for å ha. Dette har gitt oss muligheten til å skape attraktive møteplasser for hele lokalbefolkningen.

 

Sport- og idrettsanlegg. I løpet av vår lange historie har vi tegnet mange små og store idrettsanlegg. I de senere årene har vi spesialisert oss på større publikumsarenaer med komplekse programmer og energieffektive løsninger.

 

Transformasjon og rehabilitering. Vi har solid erfaring med å legge til rette for ny og moderne bruk i eldre bygg. Kompetansen omfatter inngående forståelse for behandling av antikvariske interesser, en sterk interesse for finne balansen mellom det som forteller en historie og det som skal tilføres, samt gode analyser og verktøy for vurdering av mulig gjenbruk. 

Dette er
Hille Melbye Arkitekter

Ingvil Arntzen

Daglig Leder

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Bjarni Arnason

Arkitekt m.arch

Bjørn Sjølli

Teknisk tegner

Claudia F. Tambuscio

Sivilarkitekt

Elena Jakobsen

Høgskoleingeniør

Emil Fjellingsdal

Sivilarkitekt mnal

Eva M. Paulshus

Sivilarkitekt mnal

Fatima Farran

Arkitekt m.arch mnal (permisjon)

Fredrik Lian

Sivilarkitekt mnal

Fredrikke Thuestad

Arkitekt m.arch mnal

Guri Tveito

Sivilarkitekt mnal

Helle Messel-Jenssen

Arkitekt m.arch

Helya Moutouri Skjolden

Arkitekt m.arch

Jens Peter Toverud

Teknisk tegner

Joachim Midjo Andersen

Arkitekt m.arch mnal

Juliana Voss-Clark

Arkitekt m.arch mnal

Kaja Melbye

Arkitekt mnal / faglig leder

Kari Stamnes

Sivilarkitekt

Kornelie Solenes

Sivilarkitekt mnal

Kristin A. Sande

Sivilarkitekt mnal

Lena Johansen

Arkitekt m.arch

Mattias K. Bager

Sivilarkitekt

Mattias Duong

Arkitekt m.arch mnal

Matthew Allwood Sømme

Arkitekt m.arch

Maude Bilodeau-D'Astous

Arkitekt m.arch

Mikkel Haavaldsen

Arkitekt m.arch

Nikola Milenkovic

Arkitekt m.arch

Per Henrik Svalastog

Sivilarkitekt

Rasmus Gjerløw

Sivilarkitekt mnal

Reidar Lie

Sivilarkitekt mnal

Robin Rakke

Arkitekt m.arch mnal

Siv M. Solbu Stangebye

Økonomisjef

Stefan Qvisén

Sivilarkitekt

Svein E. E. Sørensen

Sivilarkitekt mnal

Tone Asbjørnsen

Administrasjon

Trine Helle

Sivilarkitekt mnal

Trygve Lund

Sivilarkitekt mnal

Åsne Midtgarden​

Sivilarkitekt mnal

.

Sivilarkitekt mnal

Adresse:

Hille Melbye arkitektene 

Hausmannsgate 16

N-0182 Oslo Norway

  

Sentralbord:

Org.nr.: 929 655 478 MVA 

T. +47 23327200 

firmapost@hmark.no

08:00 – 16:00

Jobbe på HM

jobb på HM

Vi er alltid på utkikk etter dyktige og fremoverlente arkitekter. Vi kan tilby faglige utfordringer og et meget godt arbeidsmiljø.

Send CV og portfolio til jobb@hmark.no