profil

Hille Melbye Arkitekter står for arkitektur som fremmer samspill mellom mennesker.

 

I over 50 år har vi vært der folk møtes og levert prosjekter som skaper aktivitet, fellesskap og tilhørighet til sine omgivelser. 

Arkitektur i spennet mellom tradisjon og nytenkning kjennetegner vårt arbeid. Vi hjelper kundene våre med å finne varige og robuste løsninger for morgendagens bruk. Om det er overordnet byplanlegging eller enkeltstående bygg som er oppgaven, er Hille Melbye Arkitekters ambisjon å skape levende rom og opplevelser som folk blir glad i. 

Kompetansebilde3

kompetanse

Hille Melbye Arkitekter har bygget kompetanse siden 1955 og har i dag en bred og variert oppdragsmengde. Staben har en god miks av høy kompetanse og ansiennitet kombinert med unge krefter som utfordrer tradisjonelle løsninger. En god dialog mellom oppdragsgiver, fagfolk og det offentlige er avgjørende for å komme fram til de gode løsningene. Vi har inngående kjennskap til gjeldende myndighetskrav og bred erfaring med regulerings- og medvirkningsprosesser. Dette gjør oss i stand til å ta ut potensialet i alle oppgaver og levere prosjekter som engasjerer og overrasker. Miljøriktig prosjektering og sosial bærekraft står sentralt i alt vårt arbeid. Vi bygger vår kompetanse med utgangspunkt i at god arkitektur, som står seg over tid, er bærekraft i seg selv. 

 
 
Kontoret har særlig høy kompetanse på følgende områder:
 

Plan- og reguleringsarbeid. Hille Melbye Arkitekter har solid erfaring med å håndtere komplekse planprosesser. Vi identifiserer utfordringer og muligheter for et område, med mål om å sette gode og realiserbare plangrep. Vår kompetanse på de innledende fasene i et prosjekt er kanskje vår viktigste, da den skaper gode og riktige rammevilkår for arkitekturen som skal utvikles på stedet. 

 

By- og stedsutvikling. Å skape attraktive steder å bo og arbeide er en fanesak for oss. Vi er opptatt av å finne grepene som best mulig sikrer levende bydeler og nabolag, gode boopplevelser og inkluderende møteplasser.

 

Boliger og nye boformer. Vi er særlig engasjert i spørsmål som angår fremtidens boformer. Vi mener disse må tilrettelegges for fellesskap, imøtekomme mangfoldet av mennesker i byene og være økonomisk tilgjengelig for flere. Vi har de siste årene utviklet en rekke konsepter som kombinerer gode boliger på liten plass med fellesskapsløsninger. Til grunn for alle konseptene ligger et ønske om å aktivisere – eller gi noe tilbake til nærområdet.

 

Kirker og kulturhus. Arbeid med kirker og kulturhus er en viktig del av vår identitet. Kontorets kompetanse og interesse for sterke rom, god byggeskikk og detaljering, samt kjærlighet til tegl skriver seg fra vår lange kirketradisjon. Etter noen år uten kirkebygg har vi nylig gjennomført to nye kirker med fokus på mer flerfoldig bruk enn det den tradisjonelle kirken har vært kjent for å ha. Dette har gitt oss muligheten til å skape attraktive møteplasser for hele lokalbefolkningen.

 

Sport- og idrettsanlegg. I løpet av vår lange historie har vi tegnet mange små og store idrettsanlegg. I de senere årene har vi spesialisert oss på større publikumsarenaer med komplekse programmer og energieffektive løsninger.

 

Transformasjon og rehabilitering. Vi har solid erfaring med å legge til rette for ny og moderne bruk i eldre bygg. Kompetansen omfatter inngående forståelse for behandling av antikvariske interesser, en sterk interesse for finne balansen mellom det som forteller en historie og det som skal tilføres, samt gode analyser og verktøy for vurdering av mulig gjenbruk. 

Dette er
Hille Melbye Arkitekter

Ingvil Arntzen

Daglig Leder

Alf Felberg

Sivilarkitekt

Bjarni Arnason

Sivilarkitekt

Bjørn Sjølli

Teknisk tegner

Claudia F. Tambuscio

Arkitekt

Eric Foronda Guneriussen

BIM-spesialist

Elena Jakobsen

Ingeniør

Emil Fjellingsdal

Sivilarkitekt

Eva M. Paulshus

Sivilarkitekt

Fatima Farran

Master i arkitektur

Fredrik Lian

Urbanist/reguleringsarkitekt

Fredrikke Thuestad

Master i arkitektur

Guri Tveito

Sivilarkitekt

Helle Messel-Jenssen

Sivilarkitekt

Helya Moutouri Skjolden

Master i By-og regionsplanlegging

Ioulia Eleftheriadou

Sivilarkitekt

Ivana Mijic

Sivilarkitekt

Jens Peter Toverud

Teknisk tegner

Joachim Midjo Andersen

Arkitekt

Juliana Voss-Clark

Master i arkitektur

Krister Dammen

Sivilarkitekt

Kaja Melbye

Sivilarkitekt / faglig leder

Kari Stamnes

Sivilarkitekt

Kornelie Solenes

Sivilarkitekt

Kristin A. Sande

Sivilarkitekt

Lena Johansen

Master i arkitektur

Mattias K. Bager

Arkitekt

Mattias Duong

Sivilarkitekt

Matthew Allwood Sømme

Arkitekt

Maude Bilodeau-D'Astous

Arkitekt

Mikkel Haavaldsen

Arkitekt

Per Henrik Svalastog

Sivilarkitekt

Ragnhild Skoglund

Master i arkitektur

Runa Dahler Sandø

Master i arkitektur

Ryan McGaffney

Master i arkitektur

Rasmus Plenge Gjerløw

Arkitekt

Reidar Lie

Sivilarkitekt

Robin Rakke

Arkitekt

Siv M. Solbu Stangebye

Økonomisjef

Stefan Qvisén

Sivilarkitekt

Svein E. E. Sørensen

Sivilarkitekt

Tone Asbjørnsen

Administrasjon

Trine Helle

Sivilarkitekt

Trygve Lund

Sivilarkitekt

Åsne Midtgarden​

Sivilarkitekt

Theodor Burås

Superpraktikant

Jakob Fredvik

Superpraktikant

.

.

.

Adresse:

Hille Melbye arkitektene 

Hausmannsgate 16

N-0182 Oslo Norway

  

Sentralbord:

Org.nr.: 929 655 478 MVA 

T. +47 23327200 

firmapost@hmark.no

08:00 – 16:00

Jobbe på HM

jobb på HM

Vi er alltid på utkikk etter dyktige og fremoverlente arkitekter. Vi kan tilby faglige utfordringer og et meget godt arbeidsmiljø.

Send CV og portfolio til jobb@hmark.no