11.11.22

Bli med til Lohavn!

Med utkastet «Livet i Lohavn» ønsker Hille Melbye Arkitekter å legge til rette for at byliv og natur kan forenes. Innenfor et grep og arkitektur som fremmer felleskap, skal både besøkende og de som bor i området oppleve at de er velkomne og ivaretatt.

I oktober leverte Hille Melbye og TEAM HABITAT sitt forslag til utvikling av feltet Lohavn på Grønlikaia i Oslo; den siste store utbyggingen av fjordbyen i Oslo.

Lohavn er et område som i en årrekke har båret preg av veier og jernbanelinjer, men yrende byliv er nå i ferd med å ta over. «Den nye byen i byen» med portaler, kolonnader, torg og møteplasser åpner fjorden for byfolket. Sammen med en god blanding av ulike funksjoner kan romlige steder og forløp, myntet på alle som besøker stedet, være nettopp det som skal til for å skape trivsel og tilhørighet.

– Dette må være et av byens mest spennende utviklingsområder fordi det vil kunne tilby så mange opplevelser for alle. Enten du er på utkikk etter god mat, lek i bakgården, kontakt med livet i fjæra eller sol på bryggekanten.


Rettet mot felleskapet

I Lohavn er arkitekturen tuftet på overskudd og generøsitet, ikke rettet mot den enkelte beboeren, men mot felleskapet.

– Dette må være et av byens mest spennende utviklingsområder sier Kaja Melbye, fordi det vil kunne tilby så mange opplevelser for alle. Enten du er på utkikk etter god mat, lek i bakgården, kontakt med livet i fjæra eller sol på bryggekanten.

Lohavn grenser til Bjørvika-området i nordvest og Sydhavna i sør. I nærområdet finner du også Middelalderparken, som er et av Oslos eldste kulturhistoriske områder.

Beholde og utvikle​

Lohavn er et av flere felt som skal utvikles på Grønlikaia, en del av Oslos gamle havn som har lang kveldssol og utsikt mot byen og Oslofjorden. Når Grønlikaia utvikles som det siste store området i Bjørvika, skjer det etter 20 års fjordbyutvikling, hvor man har lært mye av hva som fungerer godt og hva byen trenger mer av.

– Det er utrolig spennende å få mulighet til å ta del i dette ambisiøse prosjektet. Bjørvika, har så godt som vokst opp av asken de siste to tiårene, og Grønlikaia vil, enn så lenge, markere det siste kapittelet i utviklingen av fjordbyen. Vi har stor tro på at løsningen til team HABITAT kan komplimentere resten av feltene i området på en god måte, forteller Melbye.

Bidraget er levert i parallelloppdrag for Hav Eiendom AS, hvor hele 16 ulike team har jobbet med fem delområder på Grønlikaia. Oppdraget er gjort som ledd i utviklingen av detaljreguleringsplanen for Grønlikaia.