28.06.24

Bygger fremtidens omsorgsboliger på Kjelsås

Hille Melbye Arkitekter er nå midt i arbeidet med å utforme et bærekraftig og moderne omsorgsenter på Kjelsås i Oslo.

Arbeidet på det som heter Kjelsåsveien Omsorg+ har nå beveget seg fra forprosjektfasen til detaljprosjekt og gjennomføring. Hille Melbye Arkitekter jobber for RUTA entreprenør, som igjen har fått oppdraget fra Oslobygg KF.

Kjelsåsveien Omsorg+ skal ligge i et småhusområde. Det får 77 omsorgsleiligheter og blir på rundt 10 000 kvadratmeter. Det skal bygges en fire etasjers konstruksjon i massivtre på en underetasje i betong. Bygget får norsk passivhusstandard, energiklasse A og skal produsere energi med solcellepark og bergvarmeanlegg. Sosial bærekraft er et styrende prinsipp i designet.

– Hovedfokuset er å skape en bygning som er tilpasset beboernes behov. Disse skal tilbys et miljø som gjør dem trygge og som samtidig er rikt på opplevelser. De skal kunne velge å se eller bli sett, om de vil ha sol eller skygge, være sosiale eller ha det stille. Dette oppnås ved å tilrettelegge for en kombinasjon av åpne og lune rom både ute og inne, av offentlige eller privat karakter. Omsorgsbygget og uterommene skal oppleves som et bofellesskap og ikke som en institusjon. Arkitekturen skal legge opp til at beboerne, uansett funksjonsnivå, skal føle seg velkomne til å delta i nabolaget i den grad de selv ønsker, sier arkitekt Matthew Sømme i Hille Melbye.

Aktivitetssenteret, den offentlige parken og torget mot Grefsenveien, Myrerskogveien og Kjelsåsveien skal også danne gode møteplasser, som alle i bydelen kan få glede av.

– Vi jobber mye med å få bygget til å passe inn i nærmiljøet. Vi har derfor brutt opp volumet og fasader med både horisontale og vertikale sprang. Byggets høyder og utstrekning er tegnet for å stemme med skalaen stor grad i nabobebyggelsen omkring, sier Sømme.

Den historiske sveitservillaen som står på tomten i dag skal flyttes og bevares, slik at huset kan få et nytt liv mot den offentlige parken. Hele prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026.