12.11.22

Skal bidra til å skape et verdensledende fagmiljø innen livsvitenskap

Hille Melbye Arkitekter har på oppdrag fra HENT AS fått ansvaret for arkitekturprosjektering for første fase av innvendige arbeider på Livsvitenskapsbygget. Bygget skal blant annet huse Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og blir Norges aller største universitets- og sykehusbygg.

Et av målene er at bygget skal være med på å gjøre det attraktivt for verdens beste forskere å jobbe for Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, som begge skal flytte inn i det nye Livsvitenskapsbygget. Arbeidet til Hille Melbye Arkitekter skal bidra til å dyrke et verdensledende fagmiljø innen livsvitenskap.

UiO og OUS under samme tak

UiO og OUS huser allerede ledende universitets- og sykehusmiljøer innen både undervisning, laboratorier, kontorer og auditorier. De nye, moderne lokalene skal åpne enda flere muligheter for mer forskning på liv. Bygget er også en del av Oslo Science City prosjektet. Lokalene i Livsvitenskapsbygget vil bli svært teknisk avanserte samtidig som de vil ha fleksibilitet til å kunne tilrettelegge for allsidig forskning og samspill mellom ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap. Tilrettelegging av gode møteplasser og samspill er noen av kjerneverdiene til Hille Melbye Arkitekter.

Byggearbeidene er allerede i gang og det blir interessant å se hva som utrettes når et bredt forskningsmiljø samles og samarbeider under samme tak. Et annet mål for prosjektet er å legge til rette for helt nye måter å samarbeide på.

Sterkt og stort fagteam

Hille Melbye Arkitekter begynte arbeidet i august i år med et sterkt og stort fagteam. Prosjektet er delt i ulike fagområder med Fatima Farran som teamleder for laboratorier og Mattias Duong som teamleder for kontor, allmenning og undervisning. I tillegg til å være hovedprosjektleder er Alf Felberg teamleder for kjeller og tekniske arealer.

Prosjektet utvikles i samarbeid med HENT AS. I november startet detaljprosjekteringen og mange prosesser i gang, blant annet omfattende rekalkulering av prosjektet i samarbeid med HENT.

Hille Melbye Arkitekter er svært opptatt av at dette skal gi merverdi til hjørnestensinstitusjoner som UiO og OUS, ettersom at dette kommer til å bli et bygg med stor samfunnsverdi.

Norges største

Bygget vil ha et totalareal på omkring utrolige 97.500 m2 BTA, og blir Norges største universitets- og sykehusbygg. Prosjektet startet opp i 2017, og ble i en tidligere fase utviklet av RATIO Arkitekter AS, som vant konkurransen med forslaget VEV i 2014.

Prosjektet har vært gjennom en samspillsfase, og er på nåværende tidspunkt i en fase hvor det gjøres ulike grep for å sikre budsjettet. Målet er å lande en fastpriskontrakt med HENT AS i mai 2023.

Når Livsvitenskapsbygget står ferdig vil det bli en arbeidsplass for om lag 1600 ansatte og 1600 studenter, som skal forske og undervise innen livsvitenskap, medisin, kjemi og farmasi. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2026.