Mer oppmerksomhet rundt ‘fremtidens boformer’

 

Hille Melbye ble invitert på (muligens) Norges viktigste møteplass for byutvikling og framtidens mobilitet.

 

Det var et spennende program på Evolve Arena på torsdag! Vi håper Hille Melbyes tanker om fremtidens boformer kan inspirere til nye løsninger som tilrettelegger for sosialt fellesskap og imøtekommer mangfoldet i byene våre. Takk for oss!