Kalnesparken

En ny bærekraftig bydel med boliger, næring og park i Sarpsborg

Colligo AS inviterte til en lukket plan- og designkonkurranse for utvikling av den omfattende Kalnesparken ved inngangen til Sarpsborg by. Gjennom to faser har Hille Melbye arkitekter utviklet et løsningsforslag med fokus på å skape en levende bydel med urbane kvaliteter; med ulike boformer, næring, park, urbane uterom og inkluderende møteplasser. Kalnesparken utvikles for å bli en selvstendig og bærekraftig bydel, et sted hvor man får lyst til å bo, jobbe og besøke – å leve.
 
“Dette blir kjempespennende å jobbe videre med!” sier arkitekt og prosjektleder Alf Felberg. “Vi har hatt at godt sammensatt team som har identifisert muligheter og utfordringer på det aktuelle området, hvor produktet har vært gode og realiserbare plangrep på tomten. Nå skal vi videreutvikle prosjektet, parallelt med en god planprosess med Sarpsborg Kommune”, fortsetter reguleringsarkitekt Kristin Sande.
 
Hille Melbye arkitekter takker for tillitten fra oppdragsgiver Colligo AS, og ser frem til den videre utviklingen av dette spennende prosjektet.

TYPE:

Bydelsutvikling med boliger, næring, park, m.m.

 

ÅR:

2020-

 

STATUS:

Tidligfase

 

BELIGGENHET:

Grålum, Sarpsborg

 

OPPDRAGSGIVER:

Colligo AS

 

KONTAKTPERSONER:

Alf Felberg

Kristin Sande

Robin Rakke