Bølerlia 73B

Boligutvikling på Bøler, Oslo.

Eksisterende parkeringshus fra 60-tallet transformeres til nytt boligområde med forretning i første etasje. Bebyggelsen vil ligge sentralt plassert på Bøler, med kort vei til kollektivtransport, skole og barnehager. 
Prosjektet har høye miljøambisjoner og ønsker å gjenbruke deler av eksisterende bygningsmasse i ny bebyggelse. 
 
Fra å være et område som i all hovedsak var planlagt og disponert for bilbruk, omdisponeres arealene til mer bærekraftig bruk med høyere andel grøntarealer, god overvannshåndtering, grønne transportformer og god bokvalitet.
 
Ca 59 nye leiligheter i ulik størrelse vil få gode uteoppholdsarealer mot skogen i vest, og fine felles utearealer på takterrasse med spesielt gode sikt- og solforhold. Boligene vil få umiddelbar nærhet til større friområde og det skal tilrettelegges for økt sykkelbruk med innendørs sykkelparkering med verksted. 
 
Forretning i første etasje vil få ny en forplass i forkant av inngangspartiet som skal fungere som et møtested mellom beboerne på området og beboerne i nærområdet. Bebyggelsen vil få fire etasjer med tilbaketrukket femte etasje som er tilpasset eksisterende bebyggelse i nærområdet i form, volumer og utforming. 

TYPE:

Planforslag til offentlig ettersyn

 

ÅR:

2023

STATUS:

Pågående

 

BELIGGENHET:

Bøler, Oslo

OPPDRAGSGIVER:

Fredensborg Bolig

 

KONTAKTPERSONER:

Per Henrik Svalastog og Bjarni Arnason

 

Bakgård

Offentlig grunnplan

Dagslys diagram

Offentlig svalgang