Kværnerhallen

Ombygging av Kværnerhallen

Type:

Kontor

År:

2011-2012

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Emil Fjellingsdal

Oppdragsgiver:

OBOS Forretningsbygg AS

Areal:

16.000 m²

Platehallen er en av de gjenstående bygningene fra da Kværner var et levende industriområde. Den er bygget i 1946 og utvidet i 1960. Store deler av Kværnerbyen er regulert til boliger (ca 1800) og bygges ut av OBOS, mens Platehallen er regulert til bevaring med formål kontorer, forretninger, mm.