Spikkestad kirke- og kultursenter

Det nye kirke- og kultursenteret på Spikkestad

Type:

Kirke, kulturbygg

År:

2014-2018

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Spikkestad

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye, Joachim Midjo Andersen

Oppdragsgiver:

Røyken kommune og Røyken Kirkelig Fellesråd

Areal:

1.450 m²

Sammen med Einar Dahle Arkitekter har vi vunnet konkurranse om nytt kirke- og kultursenter i sentrum av Spikkestad. Vi har fortsatt samarbeidet i gjennomføringen. Forslaget ”Løft” viser en kompakt løsning over to plan for det nye kirke- og kultursenteret på Spikkestad. Kompakt, allikevel raust, med god kapasitet for samtidig bruk og tydelig lesbarhet.

Forventninger og behov nedfelt i programmet har funnet et arkitektonisk svar som tilfører stedet en god funksjonell løsning og menneskene en romlig opplevelse. Kirke og kultursenteret blir en møteplass som kombinerer unges forventninger om et kult hus med plass til mange aktiviteter med innbyggernes forventning om et høytidlig og inkluderende kirkerom, et verdig seremonirom og et kulturhus for glede, samvær og estetisk opplevelse.

Forslaget utforsker forholdet mellom nærhet og avstand, mellom det storslåtte og lavmælte, og vektlegger sømløs bruk ute og inne. Samtidig skapes det et verdig og sakralt kirkerom som oppfattes slik innenfra og utenfra.

 


Vinner av Betongtavlen 2019. Juryens begrunnelse:
«Teglen kirke og kultursenter fremstår som et modig byggverk. Det er tydelig inspirert av de ypperste funksjonalistiske kirkebyggverk, samtidig som det viderefører tradisjoner. De mange brukergruppene av bygget har fått plass og omgivelser som setter verdige og praktiske rammer for kultur- og religionsutøvelse.»«Betongens konstruktive funksjon fremstår tydelig i bygget, og de massive elementene bringes til sin rett. Håndverket er solid utført både i de konstruktive delene og i den dekorative bruken av betong. Arkitektenes bruk av betong i kombinasjon med tegl vitner om en stor innsikt i materialenes muligheter og styrker.»