Villa Ekebakken

Fysisk 1:50 modell

Type:

Rehabilitering

År:

2023

Status:

Pågående

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Eva M. Paulshus

Oppdragsgiver:

Radiumhospitalets Legater

Villa Ekebakken er en stor nybarokk teglsteinsvilla oppført i 1921, for grosserer Ingar Dobloug og hans familie. Arkitekten Georg Eliassen (Bjerke & Eliassen) har tegnet villaen, samt flere ikoniske bygninger i Oslo, blant annet nyrestaurerte Sommero Hotell/Oslo Lysverker, Amerikalinjen, Dronningen og Sjømannsskolen.

Villa Ekebakken ligger høyt og fritt på et høydedrag syd for Ullernchausseen, 500 meter gåavstand fra Radiumhospitalet. Eiendommen er en av Norges best bevarte villa- og hageanlegg fra perioden like etter 1. verdenskrig. Tomten er delvis parkmessig opparbeidet, med store eiketrær og graver fra jernalderen.

Villaen er et kunstverk i seg selv, et glemt ikon, som fortjener å skinne og gjenoppstå i sin fulle prakt.

Ekebakken er oppført i en sjelden god standard, med solide, påkostede løsninger og meget forseggjorte håndverksmessige detaljer. Bygningen fremstår, til tross for alderen, i svært god stand. Villaen og hageanlegget er administrativt fredet etter statlig direktiv. Gravhauger på tomten er fredet etter kulturminneloven.

Radiumhospitalets Legater ønsker nå å totalrestaurere villaen og hagen i henhold til tidsepoke. Vi ønsker å være tro mot villaens opprinnelige stil, og samtidig være nyskapende, relevante og fremtidsrettet. Alle regler fra byantikvaren vil bli fulgt, og vi ønsker å fremheve og opplyse om historien rundt jernaldergravene, samt eiketrærne i hagen.

Infrastruktur i bygget må oppdateres: elektrisitet og rør kontrolleres, de flotte peisene må tas i bruk, internett, alarmsystem, brannvarsling, audiovisuelt utstyr, hjertestarter, førstehjelpsutstyr, rømningsveier oppgraderes og tilrettelegging for universell utforming. Rommene i hovedbygget fremstår i dag nesten uberørt i forhold til sin opprinnelige bruk, og egner seg godt til kursvirksomhet i første etasje, med kontorer i andre plan uten større inngrep. Tilrettelegging for universell utforming og ny ventilasjon medfører enkelte nødvendige tiltak, men disse planlegges å utføres så skånsom som mulig.

Den fysiske modellen som ble etterspurt av Radiumhospitalets Legater er nå fullført. Modellen er i målestokk 1:50 og representerer hele bygget med spesiell vekt på fasaden. Den ble laget på verkstedet på kontoret og har dimensjonene 80 x 90 cm.