Bekkelia

Nedre Rommen

Type:

Bolig, byform

År:

2023

Status:

Innsendt planinitiativ

Beliggenhet:

Nedre rommen

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye, Kari Stamnes

Oppdragsgiver:

Rommen AS ( Wittusen & Jensen)

Areal:

ca. 10 000 m²

Startskudd for etterlengtet utvikling i Groruddalen?

På nyåret 2024 sendte vi inn planinitiativ for første utviklingstrinn på Nedre Rommen, på vegne av Rommen AS, (Wittusen & Jensen)

Med varierte boligtypologier som tilpasser seg tomtens fallende terreng, ønsker vi å legge til rette for et sammensatt og levende nabolag, som kan bli et positivt tilskudd til det etablerte boligtilbudet i området. Bebyggelse og uterom skal spille på tomtens mange kvaliteter, med nærhet til store naturverdier, fantastiske solforhold og vidt utsyn over byen.