Borgarhöfdi 9A

Kulturbygg på Island.

Type:

Parallelloppdrag av kontor -og kulturbygg

År:

2023

Status:

Konkurranse 1.premie

Beliggenhet:

Borgarhöfdi 9A, Island

Kontaktpersoner:

Bjarni Arnason

Borgarhöfði 9A er et vunnet konkurranse-forslag på Island i et parallelloppdrag arrangert av KLASI.

Prosjektet omdefinerer urbane rom og fremmer samfunnsengasjement. Det består av en kontorbygning og et kulturhus, begge designet for å oppmuntre til samhandling og kreativitet.

Kontorbygningen har en bærekraftig design, som inkorporerer grønn teknologi og fleksible rom som fremmer samarbeid. Naturlig lys og grønne områder skaper et sunt arbeidsmiljø, mens tilpasningsdyktige områder tilrettelegger for ulike funksjoner og arrangementer.

Ved siden av kontorbygningen fungerer kulturhuset som et pulserende senter for kunstnerisk uttrykk og kulturelle aktiviteter. Det tilbyr utstillingsrom, opptredenområder og verksteder, som gir en plattform for lokale kunstnere og utøvere. Fellesområder fremmer sosial interaksjon og kulturell utveksling.

Prosjektet prioriterer bærekraftighet og tilgjengelighet. Miljøvennlige materialer og grønne områder forsterker den estetiske appellen samtidig som de bidrar til et sunnere miljø. Prosjektet fungerer også som en økonomisk katalysator ved å tiltrekke seg bedrifter, turister og kulturinteresserte til området.

Det et forslag som omformer urbane rom. Gjennom kontorbygningen og kulturhuset skapes det et dynamisk miljø for samarbeid, kunstnerisk uttrykk og samfunnsinteraksjon. Med fokus på bærekraftighet og tilgjengelighet bidrar prosjektet til et grønnere og mer inkluderende byscape, simultant som det stimulerer til økonomisk vekst og kulturell vitalitet.

Videopresentasjon av prosjektet

Trykk på videoen over for å se en visuell presentasjon av Borgarhöfdi 9A!

Prosjektet fra parken

Overgangen gjennom midtpunktet av bygget, hjartatorget, leder fotgjengere fra Borgarlinan til parken og skaper en inviterende bystruktur med en førende og gjennomgående «hovedgate».

Krossamýrartorg

Dette bildet viser torget som ligger foran bygget ved Borgarlinan. Torget er et sentralt og livlig område som fungerer som et knutepunkt for aktiviteter og sosialt samvær. Her kan man se et åpent og innbydende torgområde med benker, sitteplasser og grøntområder.

Grønn overgang

En grønn overgang binder sammen de to volumene som noe mer enn bare en praktisk forbindelse.

Kulturbyggets hjerte

I hjertet av kulturbygget er en skulpturell trapp. Denne visuelt tiltalende funksjonen fungerer som et midtpunkt for besøkende og bidrar til det unike estetiske uttrykket i rommet.

Bærekraftig arbeidsmiljø

Det gjennomgående atriet fremmer samarbeid og interaksjon blant de ansatte. Atriet slipper inn naturlig lys, skaper et levende og energigivende arbeidsmiljø.

Gjennomgående atrium

Det gjennomgående atriet fungerer som et midtpunkt, som kobler sammen ulike nivåer og fremmer en følelse av enhet og tilkobling blant brukerne.