Byparketten

Byutviklingsprosjekt, Jessheim

Type:

Byutvikling, bolig, næring, park

År:

2021

Status:

Parallelloppdrag

Beliggenhet:

Jessheim

Byparketten på felt S5 i Jessheim er et foregangsprosjekt for nabolagsutvikling i tett by. Målet for Jessheim Kommune er å skape en destinasjon i regionen. Felt S5 representerer en viktig brikke i det som i fremtiden vil utgjøre Jessheims kompakte bykjerne. Områdets beliggenhet og størrelse gir mulighet til å tilføre kvaliteter, arkitektur og tilbud som introduserer noe byen ikke har i dag. En bevisst og ambisiøs plan for utvikling av feltet kan løfte og komplettere Jessheim slik at stedet får en ny betydning, – Ikke bare for byens beboere, men også som destinasjon for tilflyttere og besøkende. Mange vil kanskje også oppdage at Jessheim, med sin nærhet til storbyen, Lillestrøm, Gardermoen, samt en rekke attraktive fritidstilbud og severdigheter i omegn, er et perfekt utgangspunkt for utfart.

En satsning som når ut til alle disse målgruppene kan gi en selvforsterkende effekt og bli en katalysator for videre utvikling av byen. Jessheim kan bli en fantastisk destinasjon og møteplass for opplevelse, urbant liv, mat, drikke, kultur og rekreasjon. Med en times kjøretur fra Oslo og langt mindre fra Lillestrøm og Gardermoen kan tusenvis av mulige besøkende komme innom for en dag eller en langhelg. Men da må stedet invitere til opphold.