BYPARKETTEN

Byutviklingsprosjekt, Jessheim

Byparketten på felt S5 i Jessheim er et foregangsprosjekt for nabolagsutvikling i tett by. Målet for Jessheim Kommune er å skape en destinasjon i regionen. Felt S5 representerer en viktig brikke i det som
i fremtiden vil utgjøre Jessheims kompakte
bykjerne. Områdets beliggenhet og størrelse
gir mulighet til å tilføre kvaliteter, arkitektur og
tilbud som introduserer noe byen ikke har i
dag. En bevisst og ambisiøs plan for utvikling
av feltet kan løfte og komplettere Jessheim slik
at stedet får en ny betydning, – Ikke bare for
byens beboere, men også som destinasjon
for tilflyttere og besøkende. Mange vil kanskje
også oppdage at Jessheim, med sin nærhet
til storbyen, Lillestrøm, Gardermoen, samt en
rekke attraktive fritidstilbud og severdigheter
i omegn, er et perfekt utgangspunkt for utfart.

 

En satsning som når ut til alle disse
målgruppene kan gi en selvforsterkende effekt
og bli en katalysator for videre utvikling av byen.
Jessheim kan bli en fantastisk destinasjon
og møteplass for opplevelse, urbant liv, mat,
drikke, kultur og rekreasjon. Med en times
kjøretur fra Oslo og langt mindre fra Lillestrøm
og Gardermoen kan tusenvis av mulige
besøkende komme innom for en dag eller en
langhelg. Men da må stedet invitere til opphold.

TYPE:

Byutvikling, bolig, næring, park

ÅR:

2021

STATUS:

Parallelloppdrag

BELIGGENHET:

Jessheim