FMV: Arena Fredrikstad, Fredrik II VGS og idrettshall

Type:

Publikumsarena for konserter og isidrett

År:

2019

Status:

Konkurranseforslag i samarbeid med Arkitema

Beliggenhet:

Fredrikstad Mekaniske Verksted

Kontaktpersoner:

Robin Rakke, Magnus S. Johansen og Fredrikke Thuestad

Oppdragsgiver:

Fredrikstad Kommune

Areal:

- m²

Oversiktsplan av Arkitema

I samarbeid med Arkitema ble vi prekvalifiserte til å levere et konkurranseforslag for byplan inkludert Arena Fredrikstad, Fredrik II VGS og idrettshall for håndball. Hille Melbye arkitekter hadde ansvaret for Arena Fredrikstad med tilhørende treningshall. Navnet for konkurranseforslaget var ‘Samspill’.

Arena Fredrikstad ble tegnet for et vidt spekter av funksjoner; primært for ishockey men også for kunstløp, konserter, messer og undervisning. Arenaen skulle imøtekomme kravene som stilles til en nasjonal elitearena samtidig som behovene til breddeidretten var viktig.

Planløsningen la opp til en god første etasje hvor garderobeanlegget kunne brukes for begge isflatene. Publikum entret bygget i den ene svingen av arenaen mot torget. Via store trappeamfier ble publikum løftet opp på plan 2 som inneholdt alle nødvendige fasciliteter for publikum. Plan 2 hadde også en egen sone i grensesnittet mellom hovedarenaen og treningshallen som skulle være åpen i hverdagen for breddeidrett og foreldre. Plan 3 ble tegnet primært for VIP-tilskuere og med et større kjøkken for servering.

Bakkeplanet i bygget skulle ble tegnet med transparente fasader mot torget og omgivelsene. Funksjoner med behov for dagslys ble plassert ytterst mot fasaden. I de to øvrige etasjene, som ofte må være mørke arealer, tegnet vi et lamellsjikt i rytme omkring hele arenaen. Dette sjiktet var også ment som en solavskjerming og med mulighet for å blende mellom lamellene.

Bakkeplanet i bygget skulle ble tegnet med transparente fasader mot torget og omgivelsene. Funksjoner med behov for dagslys ble plassert ytterst mot fasaden. I de to øvrige etasjene, som ofte må være mørke arealer, tegnet vi et lamellsjikt i rytme omkring hele arenaen. Dette sjiktet var også ment som en solavskjerming og med mulighet for å blende mellom lamellene.

Alle tre byggene på tomten skulle henvende seg mot et felles torg og dermed skape et samspill seg imellom. Torget skulle være en levende plass med rom for ulike typer aktivitet på større og mindre arrangementer. 

Fra hovedgaten syd for tomten var det viktig å ha visuell kontakt med elva som renner gjennom byen. Bygningsvolumene ble derfor plassert og tegnet på en slik måte at siktlinjer og gangbaner var ivaretatt.