Jordal Idrettspark

Type:

Ansvarlig søker for park- og bekkeprosjektet

År:

2017-2020

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Jordal, Oslo

Kontaktpersoner:

Magnus S. Johansen

Oppdragsgiver:

Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten

Hille Melbye arkitekter har vært involvert i parkprosjektet på Jordal fra begynnelsen av, gjennom utviklingen av nye Jordal Amfi. Etter hvert som parkprosjektet ble konkretisert har vi vært ansvarlig søker for prosjektet. Illustrasjonsplan er utarbeidet av Rambøll.

For mer informasjon om Jordal Amfi – se eget prosjekt under idrettsanlegg.