Jordal Idrettspark

Ansvarlig søker

Hille Melbye arkitekter har vært involvert i parkprosjektet på Jordal fra begynnelsen av, gjennom utviklingen av nye Jordal Amfi. Etter hvert som parkprosjektet ble konkretisert har vi vært ansvarlig søker for prosjektet. Illustrasjonsplan er utarbeidet av Rambøll.

 

For mer informasjon om Jordal Amfi – se eget prosjekt under idrettsanlegg.

TYPE:

Ansvarlig søker for park- og bekkeprosjektet

 

ÅR:

2017-2020

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Jordal, Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten

 

AREAL:

– m²

 

KONTAKTPERSONER:

Magnus S. Johansen