FMV Vest

Byutvikling med hotel, boliger, kino og næring

Type:

Byutvikling med hotel, boliger, kino og næring

År:

2020-

Beliggenhet:

FMV Vest, Fredrikstad

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye, Mikkel Haavaldsen

Oppdragsgiver:

Selvaag, Jotne

1 350 nye boliger, kino, hotell og 70 000 kvadratmeter næringslokaler blir kjernen når en ny bydel tar form på gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted.

Hille Melbye skal sammen med utviklerne Jotne Eiendom og Selvaag Bolig bidra til utviklingen av en rik og levende bydel med et mangfold av boliger og nye tilbud for byens befolkning. Dette er selve indrefileten i området, som omfatter nytt hotell innerst i dokken, kinoanlegg i transformert sveisehall og det første byggetrinnet med boliger i forlengelse av dette.

Oversiktsplan av Studio Oslo Landskapsarkitekter

Den nære forbindelsen til sentrum, sveisehallen, dokken og de gamle kranene tilsier at bebyggelsen rundt dette Fredrikstad-miljøet bør ha en sterk bymessig karakter og en kraft som definerer Fredrikstad Mekaniske Verksted som sted. Svaret på dette ligger ikke i enkeltstående bygg som hver for seg står for banebrytende boligarkitektur. Vår tilnærming er å jobbe med en avklart, men oppløst kvartalsbebyggelse, preget av varierte høyder, intime passasjer og generøse gårdsrom.

Hille Melbye satser på at et rent og klassisk formspråk, god byggeskikk, riktige fargesammensetting, bestandige materialer og menneskelig proporsjoner vil knytte byggene sammen og gi området karakter. Målet er robust og varig arkitektur som tiltrekker seg mennesker. Hotellets form rammer inn kranene, og bidrar på den måten til å fremheve industrihistorien i området. Samtidig gjør dette at viktige siktlinjer i byen opprettholdes. Kranene er fortsatt synlige fra store deler av Fredrikstad. Hotellet blir dessuten en attraktiv destinasjon i seg selv, med rom og publikumstilbud med spektakulære utsiktsforhold.

Illustrasjoner av 3D estate.