Fossum områderegulering

Områdeutvikling og planarbeid.

Fossum områdeplan viser en transformasjon fra eksisterende industriområde til et godt og miljøvennlig boligområde med sentral beliggenhet og landlige kvaliteter. Det legges opp til ca 200.000 m² BRA bolig og tilhørende sosial infrastruktur som skole, barnehager, nærsenter, bo- og behandlingssenter samt en utvidelse av eksisterende idrettsarealer. Planforslaget er tilpasset landskapet og natur- og kulturhistoriske verdier i planområdet, og tilrettelegges for offentlig tilgjengelige friområder, turveier og gang- og sykkelveier.

TYPE:

Boliger, regulering

 

ÅR:

2013-2019

 

STATUS:

Vedtatt i Bærum kommunestyre 2019

 

BELIGGENHET:

Bærum Kommune

 

OPPDRAGSGIVER:

Fossum Eiendom AS og OBOS Nye Hjem

 

AREAL:

145.000 – 170.000 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Kristin Sande