Grønlikaia – Lohavn

Boligutvikling i Oslo.

Type:

Parallelloppdrag av bolig med noe utadrettet virksomhet/ næring

År:

2022

Status:

Deltatt

Beliggenhet:

Grønlikaia, Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

I vårt forslag i Lohavn på Grønlikaia vil man kunne leve et godt  liv. Som besøkende og som boende, på innsiden og mellom husene, fra morgen til kveld, og til alle årstider. Og livet skal ikke bare være for menneskene. Her skal også planter og dyr finne sine hjem – både over og under vann. 

Lohavn skal bli et levende nabolag, og vil med sin særegne arkitektur og sitt varierte bygulv bidra til å lage en unik og sjarmerende bydel. Det offentlige rom er vår demokratiske arena, som tilhører alle og kan brukes av alle, det er vårt torg, vår lekeplass og vår park. Tilretteleggelse for gode nabolag med et sterkt fellesskap står sentralt når man skal etablere et levende byområde, og er slik en viktig suksessfaktor for utviklingen av Grønlikaia.

Ny kystlinje

Konseptet er basert på ideen om å skape et samlende og lesbart dobbeltkvartal med en identitet og atmosfære som skiller seg fra andre felt på Grønlikaia.

Tilnærmingen bygger på flere hensyn, inkludert plasseringen mellom Verket og øvrige felter på Grønlikaia, og støy fra Mosseveien. Kvartaler som typologi kan fungere som mekler mellom disse verdenene. En speiling av bryggekant og bygningsvolumer, som slipper siktaksene mot Ekebergsskrenten gjennom, kan gi en romlig intensitet og gjensidighet over havnebassenget.

Inngangen til Lohavn har en ny og en gammel havnepromenade, der den nye definerer en ny kystlinje for offentligheten, mens den gamle steinblokkkaia løper diagonalt gjennom nabolaget.

Livet i kystlinjen

Storkvartalet i Lohavn rammes inn i store gårdsrom som tar hensyn til den gamle kystlinjen, i stedet for å repetere landskapets geometri med bygningsvolumer. Dette gir mulighet for å dyrke frem miljøet rundt den diagonale steinblokkkaia som en identitetsskapende nerve gjennom nabolaget.

To generøse portaler binder nytt og eksisterende landskap sammen og markerer skillet mellom en ytre og en indre vandring gjennom Grønlikaia, og inviterer inn til en rolig, men levende nabolagsverden preget av historiske spor og nærhet til vannet. Åpne og buede kolonnader markerer overgangen mellom den offentlige vandringen og de mer private gårdsrommene, samtidig som kontakt til vannet opprettholdes.

Offentlig grunnplan

Lohavn skal bli et levende nabolag, hvor det er naturlig og lettvint å dele på areal, varer og tjenester. Tilretteleggelse for fellesskapsløsninger, bokaler og tiltud drevet av lokale krefter skal gjøre nabolaget unikt og ekte. En slik utviklling vil ta tid, og må skje på beboernes premisser, så midlertidighet i programmering og fleksible førsteetasjer blir viktig.

Biologisk mangfold

Lohavn skal bli et godt sted for dyr, insekter og planter, på land så vel som i vann. Ved å styrke lokale økosystem kan vi legge til rette for økt biologisk mangfold i Oslofjorden og Grønlikaia, og slik reversere den destruktive utviklingen som har pågått i tiår. I Lohavn skal et levende og ”naturbant” landskap være til glede for både mennesker og naturen selv.