Helgerud kirke

Type:

Kirke

År:

1982

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Gjettum Bærum

Kirken ligger på et lite høydedrag ovenfor Sandvika like ved Bærum sykehus. Ved tilkopling av kirkesal og menighetssal har kirken på det meste 650 sitteplasser. I tårnfoten finnes et mindre kapell, i hovedetasjen finnes for øvrig en egen kirkestue samt kjøkken og sakristi. En separat kontoravdeling er bygget sammen med hovedbygningen. I underetasjen finnes barne- og ungdomsavdeling samt barnehage.

Kirkerommet har et kvadratisk grunnplan med diagonal akse og avsneiede hjørner, slik at rommet danner en tilnærmet avrundet form. Interiøret er malt i hvitt og har eksponerte tre konstruksjon i himlingen.