Åssiden områderegulering

Byform og planarbeid

Type:

Regulering, byform, idrettsanlegg, boliger, næring

År:

2014-

Status:

Til politisk behandling

Beliggenhet:

Drammen

Kontaktpersoner:

Trine Helle

Oppdragsgiver:

Åssiden Utvikling AS

Areal:

190 DAA

Berskau skal bli en viktig bydel i Drammensregionen med et levende nærsenter, attraktive boligområder og ulike arenaer av høy kvalitet for idrett og aktivitet. Ny friidrettsarena som gis bedre forhold enn det som er på Marienlyst. Det vil skapes et flott idrettsområde med et variert tilbud. Samtidig legges det til rette for uformell idrett i tilknytning til boligområdene og som knyttes sammen med den formelle idetten. 

Vi utarbeider byutviklingsgrep og illustrasjoner. Selve reguleringen utføres av Rambøll.