Jessheim kirke

Utvidelse av eksisterende kirke, samt nybygg

Type:

Kirke, kulturbygg

År:

2016-2017

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Jessheim

Kontaktpersoner:

Tore Wiig

Oppdragsgiver:

Ullensaker Kirkelige Fellesråd

Areal:

1.750 m²

Den gamle kirken med menighetssal og kontorfløy ble bygget i 1980-90-årene etter Hille Melbyes tegninger. Kirken viste seg etter hvert for liten og lot seg ikke utvide. 

I 2016 ble selve kirkebygget revet, og erstattet av en ny kirke. I tillegg kom nytt tårn, utvidelse av kontorfløyen, samt en separat avdeling for rusomsorg.

Det nye kirkerommet får nesten alt dagslys fra glasstaket over alterpartiet, hvor Vebjørn og Eimund Sand har laget en svevende alterutsmykning. Altermøblene er utført i betong med innfelte knipling-friser. Rommet er spesielt designet for akustikk, og gir plass til 400 mennesker. Glassmalerier og et krusifiks fra den gamle kirken er overført til den nye.

Kirken er bygget i to trinn hvor første del var ferdig i 1985, og del 2 med kirkerom og kontorfløy ble innviet i 1996. Kirkebygget  rommer kontorer til administrasjon,  prester, kantorer, diakoner og menighetspedagoger. Det brukes aktivt av menigheten og har flere møte- og aktivitetsrom som brukes til menighetens egne aktiviteter og leies ut til ulike lag og foreninger i  kommunen.

I 2016 ble kirkerommet revet ettersom det var for lite for dagens aktivitetsnivå. Nytt kirkebygg med plass til 400 personer ble viglset 5. mars 2017