Hagehusene i Skogen

Fleksibilitet i størrelse og antall boenheter

Det er ønske om et arealeffektivt prosjekt med gode kvaliteter som er tilpasset tomtens topografi. Oppgaven er beskrevet som å optimalisere tomten med en god balanse mellom boligareal/- volum og boligkvaliteter. 
Målgruppen for prosjektet er småbarnsfamilier som etablerer seg i området i god tid før barna skal begynne på skolen. 

 

I vårt forslag har vi vist mulighet for variasjon av rekkehustyper som avhenger av terrengtilpassing og hvor i feltet de ligger.

TYPE:

Boliger

 

ÅR:

2018

 

STATUS:

Konkurranseforslag

OPPDRAGSGIVER:

Varde Eiendom, AS

 

AREAL:

3.300 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Fatima Farran