Hagehusene i Skogen

Fleksibilitet i størrelse og antall boenheter

Type:

Boliger

År:

2018

Status:

Konkurranseforslag

Kontaktpersoner:

Fatima Farran

Oppdragsgiver:

Varde Eiendom, AS

Areal:

3.300 m²

Det er ønske om et arealeffektivt prosjekt med gode kvaliteter som er tilpasset tomtens topografi. Oppgaven er beskrevet som å optimalisere tomten med en god balanse mellom boligareal/- volum og boligkvaliteter.
Målgruppen for prosjektet er småbarnsfamilier som etablerer seg i området i god tid før barna skal begynne på skolen.

I vårt forslag har vi vist mulighet for variasjon av rekkehustyper som avhenger av terrengtilpassing og hvor i feltet de ligger.