Deichmanske bibliotek, Lambertseter

Utvidelse av eksisterende Symra Kino

I forbindelse med nybygg til Lambertseter Senter har kinoen blitt bygget om fra en sal til to kinosaler. Kjøpesenter-funksjoner rundt bygget er blant annet Deichmanske bibliotek. Deichmanske bibliotek har ekstra areal i kinoens tidligere maskinrom og andre birom. Biblioteket går over 3 etasjer. Den nye fasaden av biblioteket består av “Structural Glazing”.

TYPE:

Bibliotek, kulturbygg

 

ÅR:

2008-2010

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

OBOS Forretningsbygg AS

 

AREAL:

1.130 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Berit J. Markeseth