HELSFYR HOTELL illustrasjon

Helsfyr Hotell

Tilbygg av eksisterende hotell

”Gamle” Helsfyr hotell ble bygget i 1978 og er på 115 rom i syv etasjer. Dette er utvidet med 92 rom i en ny bygningskropp på ni etasjer lagt på tvers av eksisterende hus. Til sammen er det nå 207 rom.

 

Første etasje har ved siden av lobby, restaurant og møterom et større auditorium med plass til 175 mennesker. Det går over to plan ned til underetasjen, der det også er møterom og en spa-avdeling. Eksisterende heiser og hovedtrapp er oppgradert til å betjene hele hotellkomplekset.

 

Det gamle hotellet har rød tegl i god 70-tallsstil. Den nye bygningskroppen er forblendet med beige tegl. Mot nordvest er det flott utsikt mot byen og rommene har fått vinduer i rommets fulle bredde og ned til gulvet. Toppetasjen har eksklusive suiter.

 

Arkitektonisk er overgangen mellom de to bygningene markert med en glassfasade og ett ”innrykk” som gir lys i enden av korridorene.

TYPE:

Hotell, boliger, regulering

 

ÅR:

Tilbygg 2007

Påbygg 2010

Tilbygg/ombygging 2020

 

STATUS:

Regulering vedtatt 2017/rammesøknad gitt i 2019

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Ullevålsveien 114 AS

 

AREAL:

Ca. 12.000 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Trine Helle

 

LAST NED PROSJEKTET SOM PDF