Leirskallen Turnhall

En idrettshall med passivhusstandard og et lavt energiforbruk

Flerbrukshall spesielt tilrettelagt for turn. Hallen har fasiliteter for å kunne huse 700 aktive medlemmer fra Nordstrand Turnforening. Anlegget omfatter også fasiliteter for Leirskallen skisenter, med varmestuer, møterom, toaletter, med mer. Bygget ligger delvis skutt inn i terrenget og har en materialbruk som står godt i de grønne omgivelsene.

TYPE:

Flerbrukshall

 

ÅR:

2013-2015

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Oslo Kommune v/ Bymiljøetaten

 

AREAL:

2.300 m²

 

KONTAKTPERSONER:

 

 

 

 

Bygningen ligger godt integrert i terrenget som gjør at volumet fremstår mindre mot sine grønne omgivelser.