Leirskallen Turnhall

En idrettshall med passivhusstandard og et lavt energiforbruk

Type:

Flerbrukshall

År:

2013-2015

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Oslo Kommune v/ Bymiljøetaten

Areal:

2.300 m²

Flerbrukshall spesielt tilrettelagt for turn. Hallen har fasiliteter for å kunne huse 700 aktive medlemmer fra Nordstrand Turnforening. Anlegget omfatter også fasiliteter for Leirskallen skisenter, med varmestuer, møterom, toaletter, med mer. Bygget ligger delvis skutt inn i terrenget og har en materialbruk som står godt i de grønne omgivelsene.

Bygningen ligger godt integrert i terrenget som gjør at volumet fremstår mindre mot sine grønne omgivelser.