Infotjenester AS

Kontorbygg i 4 etasjer for Infotjenester AS, beliggende ved E6 før nordlige avkjørsel til Sarpsborg.

Type:

Kontor

År:

Trinn 1: 2009-2011 Trinn 2: 2013-2015

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Sarpsborg

Kontaktpersoner:

Stefan Qvisen, Emil Fjellingsdal

Oppdragsgiver:

Kalnes Eiendom AS

Areal:

6.200 m²

Bygget er et av de første kontorbyggene i landet som blir klassifisert med energimerke A. Dette var tidlig en forutsetning, og er oppnådd ved utnyttelse av dagslys, effektivisering av arealer og god varmeisolering. Her er avanserte styringssystemer for ventilasjon, varme- og kjøling og for lys. Hovedenergikilden er varmepumpe luft/vann med bio-oljekjel som spisslast.

Bygningsvolumet trapper seg gradvis opp fra 2 plan mot boligbebyggelse i vest, til 4 plan mot Inspira science center, E6 og utsikten mot Vestvannet. Hovedadkomst skjer i 2. etg hvor man finner felles resepsjon og kantine. Kontorarealene i de tre nederste etasjene åpner seg mot et sentralt beliggende atrium.Etasjene blir derfor oversiktlige og orientere seg i, og bygget får en innvendig transparent karakter. 

Bygget er utført med plasstøpte søyler og dekker av betong. Fasader er bindingsverksvegger med utvendig luftet kledning av pussbærende Sto Ventec fasade-plater. Miljøhensyn og krav til lavt energiforbruk har ført til begrenset bruk av glass i fasader,  – ca 17% av gulvareal. Vindusutforming i kontorarealene er i hovedsak horisontale bånd plassert i forskjellige høyder i forhold til dekker. Vindusbånd går av og til over til å bli karnapper. De horisontale bånd brytes av høye vertikale karnapper som inviterer brukere til «utsiden» av bygningsvolumet. 

Intensjonen har vært å skape variasjoner i opplevelsen av interiøret, slik at flest mulig skulle kunne finne «sin favorittplass» i bygget. Fasader mot vannspeil på østfasade og arealer mot inngang og syd, har alle større vindusflater. Alle solutsatte fasader har automatisk styrt solavskjerming i form av utvendige persienner.