LIVSVITENSKAPSBYGGET

- skal skape et verdensledende fagmiljø innen livsvitenskap

Hille Melbye Arkitekter har på oppdrag fra HENT AS, fått ansvaret for arkitekturprosjektering for fase 1 av innvendige arbeider på Livsvitenskapsbygget. Bygget skal blant annet huse Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og blir Norges aller største universitets- og sykehusbygg.

 

Illustrasjon forside: Ratio Arkitekter AS / Copyright Kvant 1.

TYPE:

Universitets- og sykehusbygg.

ÅR:

2022-2026

STØRRELSE:

97.500 m2 BTA

STATUS:

Detaljprosjektering

BELIGGENHET:

Oslo

 

UiO og OUS under samme tak

Et av målene er at bygget skal være med på å gjøre det attraktivt for verdens beste forskere å jobbe ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, som begge skal flytte inn i det nye bygget.

 

– Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til å dyrke et verdensledende fagmiljø innen livsvitenskap. Byggearbeidene er allerede i gang, og vi gleder oss veldig til å se hvordan dette vil ta form, forteller Ingvil Arntzen, daglig leder i Hille Melbye Arkitekter.

 

UiO og OUS huser allerede i dag ledende universitets- og sykehusmiljøer innen både undervisning, laboratorier, kontorer og auditorier. De nye, moderne lokalene skal åpne enda flere muligheter for mer forskning på liv. Prosjektet er også en del av Oslo Science City prosjektet.

 

– Lokalene i Livsvitenskapsbygget vil bli svært teknisk avanserte, men samtidig ha fleksibilitet til å kunne tilrettelegge for allsidig forskning og samspill mellom ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap. Å skape samspill og gode møteplasser er noen av kjerneverdiene våre i Hille Melbye Arkitekter, og jeg tror vi bare kan drømme om hva som kan utrettes når vi kombinerer og samler et bredt forskningsmiljø under samme tak, som attpåtil får større rom til å samarbeide, forteller hovedprosjektleder Alf Felberg.

ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1

Sterkt og stort fagteam

Hille Melbye Arkitekter begynte arbeidet i august i år med et sterkt og stort fagteam. Prosjektet er delt i ulike fagområder med Fatima Farran som teamleder for laboratorier og Mattias Duong som teamleder for kontor, allmenning og undervisning. I tillegg til å være hovedprosjektleder er Alf Felberg teamleder for kjeller og tekniske arealer.

– Vi er utrolig stolte over å få ta del i dette prosjektet sammen med HENT AS. Vi er nå i full gang med hver våre team og har fått en veldig god start sier teamleder Fatima Farran. I november starter detaljprosjekteringen, men mange prosesser er allerede i gang, bla omfattende rekalkulering av prosjektet som vi samarbeider veldig godt med HENT om, sier teamleder Mattias Duong. Dette er et utrolig viktig prosjekt for oss, og vi er veldig opptatt av å gjøre vårt for at dette skal gi merverdi til hjørnestensinstitusjoner som UiO og OUS. Dette kommer til å bli et bygg med stor samfunnsverdi, sier Ingvil Arntzen, daglig leder i Hille Melbye Arkitekter.

Bygget vil ha et totalareal på rundt utrolige 97.500 m2 BTA, og blir Norges største universitets- og sykehusbygg. Prosjektet startet opp i 2017, og ble i en tidligere fase utviklet av RATIO Arkitekter AS, som vant konkurransen med forslaget VEV i 2014.

 

– Prosjektet har vært gjennom en samspillsfase, og er på nåværende tidspunkt i en fase hvor det gjøres ulike grep for å sikre budsjettet, forklarer Arntzen. Målet er å få lande en fastpriskontrakt med HENT AS i mai 2023.

 

Når Livsvitenskapsbygget står ferdig vil det bli en arbeidsplass for om lag 1600 ansatte og 1600 studenter, som skal forske og undervise innen livsvitenskap, medisin, kjemi og farmasi. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2026.

ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER AS / Copyright KVANT 1