Livsvitenskapsbygget

- skal skape et verdensledende fagmiljø innen livsvitenskap

Type:

Universitets- og sykehusbygg.

År:

2022-2026

Status:

Detaljprosjektering

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Statsbygg

Areal:

97.500 m² BTA

Samarbeidspartnere:

HENT AS

På oppdrag fra HENT AS, har Hille Melbye Arkitekter fått ansvaret for arkitekturprosjekteringen i fase 1 av de innvendige arbeidene på Livsvitenskapsbygget, et prosjekt ledet av byggherre, Statsbygg.

Det imponerende bygget, som vil bli Norges største universitets- og sykehusbygg, vil huse både Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Illustrasjonen på forsiden av prosjektet er skapt av Ratio Arkitekter AS, og opphavsretten tilhører Kvant 1.

UiO og OUS under samme tak

Et av målene er at bygget skal være med på å gjøre det attraktivt for verdens beste forskere å jobbe ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, som begge skal flytte inn i det nye bygget.

– Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til å dyrke et verdensledende fagmiljø innen livsvitenskap. Byggearbeidene er allerede i gang, og vi gleder oss veldig til å se hvordan dette vil ta form, forteller Ingvil Arntzen, daglig leder i Hille Melbye Arkitekter.

UiO og OUS huser allerede i dag ledende universitets- og sykehusmiljøer innen både undervisning, laboratorier, kontorer og auditorier. De nye, moderne lokalene skal åpne enda flere muligheter for mer forskning på liv. Prosjektet er også en del av Oslo Science City prosjektet.

– Lokalene i Livsvitenskapsbygget vil bli svært teknisk avanserte, men samtidig ha fleksibilitet til å kunne tilrettelegge for allsidig forskning og samspill mellom ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap. Å skape samspill og gode møteplasser er noen av kjerneverdiene våre i Hille Melbye Arkitekter, og jeg tror vi bare kan drømme om hva som kan utrettes når vi kombinerer og samler et bredt forskningsmiljø under samme tak, som attpåtil får større rom til å samarbeide, forteller hovedprosjektleder Alf Felberg.

Sterkt og stort fagteam

Hille Melbye Arkitekter begynte arbeidet i august i år med et sterkt og stort fagteam. Prosjektet er delt i ulike fagområder med Fatima Farran som teamleder for laboratorier og Mattias Duong som teamleder for kontor, allmenning og undervisning. I tillegg til å være hovedprosjektleder er Alf Felberg teamleder for kjeller og tekniske arealer.

– Vi er utrolig stolte over å få ta del i dette prosjektet sammen med HENT AS. Vi er nå i full gang med hver våre team og har fått en veldig god start sier teamleder Fatima Farran. I november starter detaljprosjekteringen, men mange prosesser er allerede i gang, bla omfattende rekalkulering av prosjektet som vi samarbeider veldig godt med HENT om, sier teamleder Mattias Duong. Dette er et utrolig viktig prosjekt for oss, og vi er veldig opptatt av å gjøre vårt for at dette skal gi merverdi til hjørnestensinstitusjoner som UiO og OUS. Dette kommer til å bli et bygg med stor samfunnsverdi, sier Ingvil Arntzen, daglig leder i Hille Melbye Arkitekter.

Bygget vil ha et totalareal på rundt utrolige 97.500 m2 BTA, og blir Norges største universitets- og sykehusbygg. Prosjektet startet opp i 2014 etter at Ratio arkitekter i samarbeid med Cubo arkitekter vant konkurransen med forslaget VEV. Deretter var Ratio engasjert gjennom skisseprosjekt,), forprosjekt og detaljprosjektering i samspill med totalentreprenører frem til kontrahering av utførelsesentrepriser . Etter dette ble det gjennomført en kostnadsreduksjons fase og i løpet av denne er HMARK kontrahert for videre detaljprosjektering av prosjektet.

– Prosjektet har vært gjennom en samspillsfase, og er på nåværende tidspunkt i en fase hvor det gjøres ulike grep for å sikre budsjettet, forklarer Arntzen. Målet er å få lande en fastpriskontrakt med HENT AS i mai 2023.

Når Livsvitenskapsbygget står ferdig vil det bli en arbeidsplass for om lag 1600 ansatte og 1600 studenter, som skal forske og undervise innen livsvitenskap, medisin, kjemi og farmasi. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2026.