Fossum områderegulering

Områdeutvikling og planarbeid.

Type:

Boliger, regulering

År:

2013-2019

Status:

Vedtatt i Bærum kommunestyre 2019

Beliggenhet:

Bærum Kommune

Kontaktpersoner:

Kristin Sande

Oppdragsgiver:

Fossum Eiendom AS og OBOS Nye Hjem

Areal:

145.000 - 170.000 m²

Fossum områdeplan viser en transformasjon fra eksisterende industriområde til et godt og miljøvennlig boligområde med sentral beliggenhet og landlige kvaliteter. Det legges opp til ca 200.000 m² BRA bolig og tilhørende sosial infrastruktur som skole, barnehager, nærsenter, bo- og behandlingssenter samt en utvidelse av eksisterende idrettsarealer. Planforslaget er tilpasset landskapet og natur- og kulturhistoriske verdier i planområdet, og tilrettelegges for offentlig tilgjengelige friområder, turveier og gang- og sykkelveier.