Snarøya kirke

Arbeidskirke med rektangelplan -i samarbeid med arkitekt Odd Østbye

Type:

Kirke

År:

1968

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Snarøya kirke er en arbeidskirke og betongskulptur konstruert i en rektangulær form. Den domineres av råbetong hvor sporene etter forskallingsbordene bidrar aktivt til kirkens ornamentikk. Siden kirken lå i innflygningstraseen til Fornebu flyplass måtte det bli restriksjoner på høyden, samt krav til lydisolasjon.

Takvolumet er frigjort fra veggene og slipper lys inn i kirkerommet via glassfelt. Kirkerommet er et rektangel som er presset med to sirkelslag, hvor sentrumspunktene og tangeringspunktene har en indre sammenheng som bestemmer formen. De buede veggenes møte med takflaten er en presis kontur som er geometrisk bestemt av et skråstilt plan som møter en sylinder. Resultatet er en følelse av at taket krummer seg og er arkitektonisk sett med på å gjøre det til et rom med spenning og en sakral virkning.


Plasseringen av kirken i en skråning, den organiske formen, beplantningen, det flate taket og det lave klokketårnet får kirken til å gli godt inn landskapet og omgivelsene. Med denne ydmyke måten å forholde seg til omgivelsene og naturen, virker kirken åpen og inkluderende.