Wessel park

I sentrum av Vestby ligger Wessel Park. Prosjektet består av totalt 104 leiligheter fordelt over 2 byggetrinn.

Wessel Park er et boligprosjekt med næringsarealer på gateplan i sentrum av Vestby. Prosjektet består av 104 leiligheter fordelt over to byggetrinn. Detaljprosjektet ble startet opp i 2015 og pågår fremdeles. 

 

TYPE:

Boliger, næring

 

ÅR:

2015-

 

STATUS:

Detaljprosjektering

 

BELIGGENHET:

Wessel Næringspark, 1542 Vestby

 

OPPDRAGSGIVER:

Sentrumsveien Vestby AS

 

KONTAKTPERSONER:

Emil Fjellingsdal, Claudia Tambuscio