Youngstorget 3

Youngstorget 3 blir nytt med kontorer, forretnings- og bevertningslokaler.

Type:

Kontor, kultur, næring

År:

2015-2019

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Joachim Midjo Andersen

Oppdragsgiver:

Olav Thon Gruppen

Areal:

7.000 m²

Youngstorget 3 har en prominent beliggenhet ut mot Youngstorget og en spesiell plassering ved siden av den markante Folketeater- bygningen. Bygget blir et fremtidsrettet og funksjonelt bygg for både kontor, forretnings- og bevertningslokaler. Fem etasjer fleksible kontorarealer ligger rundt et naturlig belyst atrium. Atriets plassering og utforming sikrer effektiv bruk og utnyttelse av etasjene, samt gode lysforhold og kontakt for hele bygget. I første etasje åpner fasaden seg mot Youngstorget og tilrettelegger for utadvendte funksjoner som forretning, bevertning og kultur.

Youngstorget ble etablert i 1846 og har siden vært et sentralt samlingsrom i Oslo by. Torgets nære beliggenhet til Regjeringskvartalet har trukket til seg hovedkontorene til flere store politiske partier, og sammen med Folketeatret har dette gjort Youngstorget til en av Oslos viktigste kulturelle og politiske arenaer. Området betegnes som «den gamle murbyen» der typiske volumer og karaktertrekk er skråtak med båndtekking og pussfasader. Fasadene har symmetriske trekk og både horisontale som vertikale linjer er tydelige, og har varme farger som terrakotta rød, rosa og gult.

Fasadematerialet for Youngstorget 3 blir i hovedsak en middels lys tegl med fuger i lignende valør. Sammen med vindusstrukturen vil dette gi en helhetlig og rolig flate som harmonerer med omgivelsene. Bygningsvolumet får en subtil oppdeling ved at deler deler av fasadene trekkes tilbake i forhold til hovedfasadens veggliv. Dette vil gi en harmonisk tilpasning til øvrige eiendommers fasadelengder i Pløens gate og mot Folketeaterbygningen. Youngstorget 3 har som ambisjon å bli et karakterfullt bygg som forener et presist og nøkternt formspråk med kvalitetsrike materialer og detaljer.

Prinsippet for bærekraften er at en høy bruksverdi skal gi bygget lang levetid. I et lengre tidsperspektiv gir dette et vesentlig redusert forbruk av bygningsmaterialer og reduserte klimautslipp, samtidig som at byen og dens befolkning får et variert og godt tilbud av funksjoner og tjenester.

Huset er tilrettelagt for en sosial og moderne arbeidskultur, med åpne løsninger og rause arealer for kreativ interaksjon.