Rubinen

Konkurranseforslag

Type:

Boliger

År:

2020

Status:

Konkurranseforslag

Beliggenhet:

Ski

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Forslaget tar utgangspunkt i føringer fra ny områderegulering for Ski sentrum, hvor det blant annet settes som målsetting å få realisert prosjekter som gjør Ski til en fremtidsby innen områder som klima, miljø, og byutforming. Med nullvisjon for tap av matjord, skal boligutbyggingen styres mot fortetting i bykjernen, med gangavstand til jernbane og høyfrekvente bussruter. Med få minutters gange til Ski stasjon legges til grunn at den aktuelle eiendommen skal utnyttes i samsvar med de enorme samfunnsmessige investeringene Follobanen medfører.

Den nye sentrumsbebyggelsen skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet og bidra positivt til tilstøtende byrom. Det stilles krav til bebyggelse med funksjoner i 1. etg som skaper liv og aktivitet, å sikre grønnstrukturer samt integrering av attraktive rekreasjonsarealer og turvegforbindelser i bystrukturen. Bygningene skal utformes med en aktiv henvendelse mot gate eller plass med flere innganger og åpenhet i første etasje.

For Rubinen peker seg ikke bare ut ved sin spesielle utforming. De femkantede byggene som omkranser tomten, skaper også ideelle forutsetninger for et unikt og levende bomiljø med høybokvalitet. Går du inn gjennom en av de fem passasjene til gårdsrommet møter du en verden som skiller seg fra utsiden, preget av intimitet, fargespill, store glassflater og soner for privat og felles opphold.

Et generøst og solfylt uterom blir en viktig møteplass for beboerne, men gir også mulighet til å gå ut i den store parken eller smette rett ut på bygulvet. Omkring gårdsrommet finnes et stort antall lyse og eksklusive hjørneleiligheter med utsikt i forskjellige himmelretninger. Skråstilte flater henter inn lys og gir utsikt for alle boligene


To fellesrom på bakkeplan som kan brukes som forsamlingsrom, verksted, smørerom eller andre funksjoner som fremmer kontakt og fellesskap blant beboerne. Rubinen oppleves som frittstående parkhus i det grønne fra innsiden, men har likevel det urbane bylivet helt tett på.