Askim K2

reguleringsinnspill til ny områdeplan for Askim Sentrum

Type:

Hotel, boliger, regulering

År:

2018

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Askim

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Tomten ligger tett på tog og bussterminalen i byen, men på den siden av togsporet som vender ut mot hovedveien og innfarten inn til sentrum. En del av Askim som ikke har noen etablert bystruktur eller historisk bebyggelse.

Her har vår oppdragsgiver storstilte planer om å etablere en bærekraftig og levende bydel med nye torg og forbindelser, og med næring og boliger i massivtre.

Utfordringen er at prosjektet også skal romme et omfattende parkeringsbehov for pendlere og utfart. Parkeringsanlegget vil bli eksponert mot innfarten til sentrum og fremstå som en trist bakside hvis ikke noen settes på saken.