Nedre Ullevål

Parallelloppdrag Nedre Ullevål for Fredensborg Eiendom.

Type:

Boliger

År:

2019-

Status:

Konkurranseforslag

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Oppdragsgiver:

Fredensborg Bolig AS

Oppgaveforståelse: se på muligheter for å øke utnyttelsen på eiendommene gjennom å utarbeide en ny reguleringsplan for hele området. Boligtilbudet skal være variert der alle leiligheter skal ha gode kvaliteter ift. utsikt, uteplass og romløsinger.

Vår intensjon er å skape et godt, attraktivt og levende bomiljø som ivaretar og forsterker områdets fantastiske kvaliteter. I tillegg skal det være et grep som gir rom for høy utnyttelse som er både fleksibelt og robust nok til å kunne kunne endres uten at kvalitetene går tapt.

I arbeidet med analysen og utprøving av plangrep har vi kommet frem til et konsept som tar opp i seg volumspråket i Ullevålsalléen 2 A-G og legger dette som en variert og ledig boligrekke mot Ullevålsalléen og videre nordover i planområdet. Dette skaper et åpent og harmonisk gaterom langs de offentlige veiene der trærne står fritt i store forhager, akkurat som i en klassisk hageby! I tillegg rydder det opp i en utflytende situasjon og svarer veldig godt på de utfordringer vi vet at PBE mener er i planområdet.

To fellesrom på bakkeplan som kan brukes som forsamlingsrom, verksted, smørerom eller andre funksjoner som fremmer kontakt og fellesskap blant beboerne. Rubinen oppleves som frittstående parkhus i det grønne fra innsiden, men har likevel det urbane bylivet helt tett på.