Nedre Ullevål

Parallelloppdrag Nedre Ullevål for Fredensborg Eiendom.

Oppgaveforståelse: se på muligheter for å øke utnyttelsen på eiendommene gjennom å utarbeide en ny reguleringsplan for hele området. Boligtilbudet skal være variert der alle leiligheter skal ha gode kvaliteter ift. utsikt, uteplass og romløsinger.

 

Vår intensjon er å skape et godt, attraktivt og levende bomiljø som ivaretar og forsterker områdets fantastiske kvaliteter. I tillegg skal det være et grep som gir rom for høy utnyttelse som er både fleksibelt og robust nok til å kunne kunne endres uten at kvalitetene går tapt.

 

I arbeidet med analysen og utprøving av plangrep har vi kommet frem til et konsept som tar opp i seg volumspråket i Ullevålsalléen 2 A-G og legger dette som en variert og ledig boligrekke mot Ullevålsalléen og videre nordover i planområdet. Dette skaper et åpent og harmonisk gaterom langs de offentlige veiene der trærne står fritt i store forhager, akkurat som i en klassisk hageby! I tillegg rydder det opp i en utflytende situasjon og svarer veldig godt på de utfordringer vi vet at PBE mener er i planområdet.

TYPE:

Boliger

 

ÅR:

2019-

 

STATUS:

Konkurranseforslag

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Fredensborg Bolig AS

 

AREAL:

– m²

 

KONTAKTPERSONER:

Kaja Melbye

 

LAST NED PROSJEKTET SOM PDF

To fellesrom på bakkeplan som kan brukes som forsamlingsrom, verksted, smørerom eller andre funksjoner som fremmer kontakt og fellesskap blant beboerne. Rubinen oppleves som frittstående parkhus i det grønne fra innsiden, men har likevel det urbane bylivet helt tett på.