Badebrygge, Huk

Ny badebrygge på fredet svaberg

Type:

Kultur, idrett

År:

2016

Status:

Skisseprosjekt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Matthew Griffin Allwood

Oppdragsgiver:

Bygdøy Lions

Areal:

Ca. 90 m²

Ny badebrygge på Huk strand, spilene er av trevirke. Badebryggen står på peler og nærmest «svever» på svaberget. På den måten blir svaberget minst mulig berørt. Bryggen består av et lett-konstruert tak og levegg som er vendt mot både sørøst og mot nordvest. På nordvest-veggen har man mulighet for å legge fra seg klær, samt nyte solen og utsikten. Bryggens indre og ytre del er bundet sammen med en smalere bro. Broen byr på nedstging til vannet via en badetrapp, eller kun som en gangbro som leder tilskuere mot dypere vann.

080-badebrygge-på-huk-image02
080-badebrygge-på-huk-image03
080-badebrygge-på-huk-image04