Badebrygge, Huk

Ny badebrygge på fredet svaberg

Ny badebrygge på Huk strand, spilene er av trevirke. Badebryggen står på peler og nærmest «svever» på svaberget. På den måten blir svaberget minst mulig berørt. Bryggen består av et lett-konstruert tak og levegg som er vendt mot både sørøst og mot nordvest. På nordvest-veggen har man mulighet for å legge fra seg klær, samt nyte solen og utsikten. Bryggens indre og ytre del er bundet sammen med en smalere bro. Broen byr på nedstging til vannet via en badetrapp, eller kun som en gangbro som leder tilskuere mot dypere vann.

TYPE:

Kultur, idrett

 

ÅR:

2016

 

STATUS:

Skisseprosjekt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Bygdøy Lions

 

AREAL:

Ca. 90 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Matthew Griffin Allwood