Teglverksgata 12

Ombygging av loft til en eksisterende varmesentral med boliger som forslag

Type:

Boliger

År:

2018

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Trine Helle

Bygget inngår i det historiske Freia kvartalet og det er knyttet bevaringsinteresser til deler av det. 

Innfallsvinkelen til dette forslaget er et ønske om å anvende tilgjengelig areal i byen og drive med en form for byreparasjon. Boliger på toppen av dette bygget er en av flere spennende muligheter vi har vurdert for ny bruk. Løsninger over to plan er spesielt egnet i dette tilfelle da byggets heis og trappehus ikke går lenger opp enn til første boligplan i dag.

Som illustrasjonene viser foreslår vi her et lite bofellesskap på dette taket, med felles innerom og uteplass rundt den ikoniske pipa.

I dag er det flere toppetasjer som anvendes til penthouse leiligheter for de mest pengesterke. Her foreslår vi seks mindre leiligheter og en unik boopplevelse for de med mindre plassbehov og et ønske om en litt større grad av fellesskap med andre. 

I relasjon til dette mulighetsstudie ble det også utarbeidet en ny boligrapport: Arealeffektive boliger med god bokvalitet

Det gamle kakaolageret som står tomt har et spennende potensiale til å romme andre programmer.

Forslag til restaurant

Forslag til kontor

Forslag til klatrehall