boliger
galleri
år:
2016
Status:
Paralelloppdrag
Bruttoareal:
Bruttoareal ca. 23 000 m2
Tiltakshaver:
Wergelandskvartalet AS
Last ned prosjektet som PDF
Wergelandskvartalet
Hille Melbyes forslag i et parallelloppdrag på en sentrumstomt i Eidsvoll Sundet.
Oppdragsgiveren ønsker å utvikle to kvartaler i Eidsvoll sentrum til næring og boliger. Tomten byr på flere utfordringer da den ligger nært opptil den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Eidsvoll og er utsatt for flom fra elven. Samtidig er den viktig for å skape et levende sentrum med gode urbane kvaliteter.   En effektiv utnyttelse av tomta har vært viktig for å sikre økonomien i prosjektet. Dagens sentrum har hovedsakelig bygninger på 2-4. etasjer og en del av denne består som nevnt av bevaringsverdig trehusbebyggelse. Vi har derfor jobbet mye med volumstudier og med en variasjon i boligenes høyder og veggliv.   I første etasje vil bebyggelsen fylle størstedelen av kvartalenes grunnflate og bestå av butikker og servicefunksjoner med virksomheten rettet ut mot de omkringliggende gatene. En innvendig passasje deler kvartalene i to og knytter seg til et lite torg ved hver inngangssituasjon.   Fra 2. etasje og oppover har vi delt inn boligene i to klassiske, bymessige karréstrukturer. Vi ønsker at kvartalene visuelt skal fremstå som flere ulike volumer og har derfor jobbet med variasjoner i høyde og inntrekninger i vegglivet. I en videre utvikling av prosjektet vil vi fortsette å jobbe med fasadematerialer og utforske hvordan vi kan bryte opp og binde sammen kvartalet slik at det bygger videre på Eidsvolls identitet og står godt mot det karakteristiske trehusmiljøet.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299