Bryn sentrum

Felt B4 - Byboligene

Type:

Bolig

År:

2023-

Beliggenhet:

Oslo

Areal:

15 750 m²

Bryn skal de neste årene transformeres fra spredt nærings- og industribebyggelse, til en ny og levende bydel. I denne typen utviklingsområder er førsteetasjer en utfordring de første årene. Krav om utadrettet virksomhet på bakkeplan viser seg vanskelig å innfri, fordi det i startfasen av utviklingen er for få beboere som kan holde liv i tilbudene. Samtidig har byen et skrikende behov etter flere og mer varierte boliger.

Byboliger for Alle er et pilotprosjekt som nå konkretiseres inn i reguleringen for Bryn Sentrum. Det peker på potensialet i denne motsetningen og setter som premiss at andre krefter enn de kommersielle kan skape ønsket aktivitet i bybildet. På områdets mest sentralt beliggende tomt utforsker piloten
hvordan boligtypologien “bokaler” og andre nabolagsfunksjoner kan bidra til
aktive førsteetasjer og økt byliv.


Prosjektet legger til rette for en gradvis og fleksibel utvikling av førsteetasjene; fra boliger og fellesarealer i de første årene til en situasjonstilpasset miks av nærings-, nabolags- og boligfunksjoner når nabolaget er ferdig utviklet. Dette betinger endringsdyktige førsteetasjer med takhøyde egnet for boliger over to plan, “bokaler,” til romslige næringsarealer og fellesrom. Prosjektet foreslår også en større fleksibilitet rundt tilretteleggelse av uteoppholdsareal. Ved å legge deler av boligenes krav til uteareal inn under tak, får man sosiale og grønne helårshager som kan bli katalysatorer for økt byliv.

Illustrasjon av : VISULENT
Illustrasjon av : VISULENT
Illustrasjon av : VISULENT