Bybrikken

Oppsal Torg

Type:

Bolig, næring

År:

2022

Status:

Parallelloppdrag

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Areal:

9790 m²

1 350 nye boliger, kino, hotell og 70 000 m² næringslokaler blir kjernen når
en ny bydel tar form på gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted.


Hille Melbye skal sammen med utviklerne Jotne Eiendom og Selvaag Bolig
bidra til utviklingen av en rik og levende bydel med et mangfold av boliger
og nye tilbud for byens befolkning. Dette er selve indrefileten i området, som
omfatter nytt hotell innerst i dokken, kinoanlegg i transformert sveisehall og
det første byggetrinnet med boliger i forlengelse av dette.


Som supplement og kontrast til de store by- og landskapsrommene, inviterer
storkvartalet forbipasserende til en rekke snarveier gjennom den oppløste
kvartalsbebyggelsen. Vandringene gjennom boligtrinnet er preget av varierte
høyder, intime passasjer og plassrom, i tillegg til generøse gårdsrom.
Tilnærmingen har vært å se på hele førsteetasje som et eneste stort og
inviterende bygulv.


Spacemaker er benyttet som optimaliserings- og samhandlingsverktøy med
både oppdragsgiver og arkitekter på nabofeltene. Som resultat er fotavtrykk,
høyder og mellomrom mellom husens forsøkt optimalisert i møte med stedets
særegenskaper; utsikt til Hølen og Vesterelva, vind- og solforhold.