BYSTUEN

Sagaveien, Ås

Tomten mellom Sagaveien og Moerveien representerer en viktig brikke i det som i fremtiden vil utgjøre Ås’ kompakte bykjerne. Områdets beliggenhet og størrelse gir mulighet til å tilføre kvaliteter, arkitektur og tilbud som introduserer noe byen ikke har i dag. Med en bevisst holdning til feltets potensial som møteplass og som kobling mellom tett by og småhusbebyggelse søker Bystuen å løfte og komplettere området. Ikke bare for de som skal bo i kvartalet, men for hele byens befolkning.

 

En porøs karrestruktur rammer inn et generøst uterom som rommer områdelekeplass for hele byen og uteareal for beboerne. Bebyggelsen trapper seg ned og åpner seg opp mot villaområdet i vest og får en høyere om mer urban karakter mot Moerveien i øst.  Inngangen til parken utformes som en inviterende byportal der tilgrensende førsteetasjer settes av til fellesfunksjoner og næring.

 

Det arkitektoniske formspråket er inspirert av kjente grep og elementer fra klassiske og verdsatte bomiljøer i Oslo, som skaper trygghet og tilhørighet for beboeren og gir noe tilbake til byen.

 

Grunntakten i bebyggelsen er klassisk, enkel og likeverdig.  Spesielt bearbeide elementer tilhører fellesskapet og byen. Pussede murfasader i ulike fargenyanser skal bidra til å gi prosjektet ytterligere identitet.

TYPE:

Bolig

ÅR:

2021-

STATUS:

Parallelloppdrag, vunnet

Pågående regulering

BELIGGENHET:

Ås

OPPDRAGSGIVER:

KONTAKTPERSONER:

Kristin Sande