Moerveien 11-13

Boligutvikling

Type:

Bolig

År:

2021-

Status:

pågående regulering

Beliggenhet:

Ås

Kontaktpersoner:

Kristin Sande

Oppdragsgiver:

Sagaveien Utvikling AS

Areal:

Ca 13100 m2 BRA

Moerveien 11-13 er et boligutviklingsprosjekt sentralt på Ås, som tar utgangspunkt i føringer fra områderegulering for Ås sentralområde.

Planen legger til rette for ca 160 leiligheter. I tillegg muliggjøres noe nærings- og fellesareal mot Moerveien. Bebyggelsen er på 5 etasjer i øst og nord, med nedtrapping til 3 etasjer mot vest. Prosjektet er formet som et storkvartal som vil gi store, lyse og attraktive utearealer i et åpent gårdsrom. I henhold til områdereguleringen for Ås sentralområde tilrettelegges det også for en offentlig tilgjengelig områdelekeplass og en nærmiljøpark med adgang fra Moerveien og Sagaveien.

Det arkitektoniske formspråket er inspirert av klassiske boligområder med høy kvalitet, som f.eks. hagebyområdene på Lindern, Lille Tøyen og Ullevål, eller kvartalene på Torshov, Fagerborg og Frogner. Dette er gode og populære steder å bo, steder som skaper trygghet, oversikt og tilhørighet for beboerne, og som samtidig gir noe tilbake til omgivelsene. Det søkes derfor å gjenskape noe av de samme kvalitetene og atmosfæren, men med en lokal tilpasning til Ås.