Skur 38

Ombygging av Skur 38 til kontorlokaler med skyhøye miljøambisjoner

En modernisering av Skur 38 i Oslo havn som skal sette gullstandard for miljøambisjoner.

 

Rett ved Akershus Festning og Oslofjorden, skal nytt bærekraftig liv og leven oppstå når et gammelt kontor- og lagerlokale skal bli som nytt. I dag huser bygget Oslo Havns hovedkontor, og nå skal både datterselskap og flere andre inn i et modernisert bygg. Hille Melbye Arkitekter har fått i oppdrag fra Varden entreprenør å skape moderne og fleksible kontorlokaler, og samtidig sette en gullstandard for miljøambisjoner ved modernisering av eldre bygg. Kristin Jarmund Arkitekter har gjort et forprosjekt for bygget, men det er Hille Melbye som nå tar over og skal stå for detaljprosjektering og gjennomføring av prosjektet.

 

Gamle materialer skal tas i bruk og alle innvendige og utvendige standarder skal leve opp til de strengeste miljøkravene i bransjen. Miljømålene er å blant andre å oppnå Breeam Excellent Sertifisering, innfri Futurebuilts kriterier for sirkulære bygg og sosial bærekraft, en utstrakt gjenbruk av materialer samt sertifisering på helsefremmende interiør.

 

Ambisjonsnivået er også høyt når det gjelder gjennomføringen av ombyggingsprosjektet. Kombinasjonen av en eldre bygningsmasse, høye miljøambisjoner, strenge antikvariske føringer og fokus på høy prosjekteringstakt og -flyt gjør Skur 38 til et uvanlig spennende prosjekt. Prosjektarbeidet knyttet til bygget på kaiområdet ved Oslofjorden setter i gang allerede i januar 2021, og målet er å ferdigstille i løpet av året. 

TYPE:

Kontorer

 

ÅR:

2020

 

STATUS:

Detaljprosjekt

 

BELIGGENHET:

Oslo havn

 

OPPDRAGSGIVER:

Oslo Havn KF

 

KONTAKTPERSONER:

Magnus S. Johansen, Joachim Midjo Andersen

 

LAST NED PROSJEKTET SOM PDF