Skur 38

Bevaringsverdige Skur 38 rehabiliteres etter sirkulære prinsipper

Type:

Kontorbygg, rehabilitering

År:

2020-2022

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Akershusstranda, Oslo

Kontaktpersoner:

Joachim Midjo Andersen

Oppdragsgiver:

Oslo Havn KF

Ombruk og sirkulærøkonomi  står sentralt i den  nyskapende rehabiliteringen av Skur 38 , hvor det bevaringsverdige havnelageret fra 1915 får nytt liv som moderne hovedkontor for Oslo Havn.

 Ved å ombruke bygningselementer har Skur 38 bespart vesentlige mengder byggematerialer og klimagassutslipp. Å bevare eksisterende bygningsmasse er et viktig utgangspunkt, og i tillegg er mange av byggets «nye» materialer er gjenbrukte fra andre steder i bygget og i fra andre bygg som i nyere tid er revet.Skur 38 oppnår nå BREEAM Excellent-nivå. Fasader er oppgraderte til energiklasse B ved bruk av en innovativ og høy-isolerende puss, som med historisk inspirert fargesetting gir en helhet til bebyggelsen ute langs Vippetangen. Slik er Skur 38 et forbildeprosjekt I Futurebuilt-programmet for byutvikling, bærekraft og sirkulærøkonomi. Historiske spor og detaljer er løftet fram, og forent med morgendagens teknologi. Prosjektet er drevet av gode samarbeid og høy kompetanse i alle ledd, og det er ført an av Oslo Havns ambisjoner for en helhetlig utvikling av havneområdet, hvor bærekraft og historie går hånd i hånd.

Filmen er laget av Oslo Havn – se hele filmen her

Sirikulært i minst detalj

De gamle betongfasadene er nå kledd i en høyisolerende kalk-puss, med en grønn overflate som knytter Skur 38 sammen med omgivelsene langs kaia. Nytt dekke i hovedetasjen er støpt med en leirebasert sementtype med drastisk CO²-reduksjon. Historiske spor i flotte betongdetaljer i interiøret er sandblåst og eksponert. Gjenbrukte dører og demonterbare modulvegger gir fleksibilitet og økt levetid til materialene etter sirkulære prinsipp. Og de gamle mahogni-detaljene fra havnedirektørens tidligere kontorer har funnet nytt liv i en spilevegg i kantinen.

Tar vare på havnehistorien

Skur 38 forteller en rik historie om havne- og byutviklingen langs Akershusstranda i Oslo. Lagerbygget ble oppført i 1915, som Norges første armerte betongbygg og lager for Amerikalinjen. Det ble utvidet til også å romme passasjerterminal for Amerikalinjen i 1950, før det ble ombygget til kontorbygg i 1985. Nå skrives neste kapittel i historien for oss i Oslo Havn. Oslo Havns og havnedirektørens hovedkontor får nytt og utvidet program, med en sosial og utadvendt førsteetasje samt nye utearealer som del av havneutviklingen.