Åssiden

Drammen travbane blir et nytt bydelssenter

Type:

Områderegulering av boliger, bydelssenter og idrett

År:

2014

Status:

Planlagt 1. Gangsbehandling før jul 2021

Beliggenhet:

Åssiden, Drammen

Kontaktpersoner:

Ole Johan Stensholt Kittelsen, Rambøll Mattis Asplin, Buskerud Trav, Trine Helle

Oppdragsgiver:

Husbankstøttet utviklingsprosjekt / Pilotprosjekt på en av JMs eiendommer på Bryn

På et planområde på ca. 80 da mellom Drammenselva og Åssiden på gamle Drammen travbane planlegges et nytt bydelssenter for Åssiden på 35.500 m2, 970 boliger, bydelspark og ulike idrettsarenaer. Bebyggelsen blir på 3-7 etasjer, med høyest bebyggelse mot Rosenkrantzgate og bydelssenteret og lavere bebyggelse sørover mot elva. Mot nord er boligene lagt i store kvartaler med solfylte gårdsrom, mens bebyggelsen gradvis trappes ned og åpnes opp mot småhusbebyggelsen sør for planområdet. Bydelsparken på 30 daa blir en gave til den nye bydelen, og knytter elva mot Åssiden og boligene mot idrettsarenaene. I tillegg er det lagt stor vekt på felles utearealer, både i boligområdene og i de offentlige rom. Planen er utført i samarbeid med Rambøll.