Drammensveien 118

Rehabilitering av gammel trafostasjon til showroom

Bygget er registrert på Byantikvarens Gule liste med vernestatus “bevaringsverdig”. Deler av bygget fungerer fortsatt som Trafostasjon, men ettersom driften av denne er mindre plasskrevende enn tidligere, er de to øverste etasjene blitt frigjort til annen virksomhet. De to planene er blitt rehablitert til showroom for klesagenturet Blender. Innredningen har et røft uttrykk, med fokus på å bevare mest mulig av byggets opprinnelige karakter. Den nederste etasjen rommer kontorer og møterom for de ansatte, mens den øverste utgjør showroom for klær. En massiv trapp i ubehandlet stål forbinder de to etasjene.

TYPE:

Rehabilitering, kontor

 

ÅR:

2010

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Ragde Eiendom

 

AREAL:

Ca. 700 m²

 

LAST NED PROSJEKTET SOM PDF