Drammenveien 118

Rehabilitering av gammel trafostasjon til showroom

Type:

Rehabilitering, kontor

År:

2010

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Ragde Eiendom

Areal:

Ca. 700 m²

Bygget er registrert på Byantikvarens Gule liste med vernestatus «bevaringsverdig». Deler av bygget fungerer fortsatt som Trafostasjon, men ettersom driften av denne er mindre plasskrevende enn tidligere, er de to øverste etasjene blitt frigjort til annen virksomhet. De to planene er blitt rehablitert til showroom for klesagenturet Blender. Innredningen har et røft uttrykk, med fokus på å bevare mest mulig av byggets opprinnelige karakter. Den nederste etasjen rommer kontorer og møterom for de ansatte, mens den øverste utgjør showroom for klær. En massiv trapp i ubehandlet stål forbinder de to etasjene.