Folloklinikken

Nybygg for Folloklinikken

Folloklinikken er distriktpsykiatrisk senter for kommunene i Folloregionen i Akershus. Bygget ligger like utenfor Ski sentrum. Bygget inneholder 4 poster med 11 senger og en rusenhet med 7 senger, i alt 51 heldøgnsplasser. I tillegg kommer en ambulant enhet og merkantile funksjoner. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise.

TYPE:

Helsebygg

 

ÅR:

2008-2009

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Oslo Univeersitetssykehus, divisjon psykiatri

 

AREAL:

4.500 m²

 

KONTAKTPERSONER: