Folloklinikken

Nybygg for Folloklinikken

Type:

Helsebygg

År:

2008-2009

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Oslo Univeersitetssykehus, divisjon psykiatri

Areal:

4.500 m²

Folloklinikken er distriktpsykiatrisk senter for kommunene i Folloregionen i Akershus. Bygget ligger like utenfor Ski sentrum. Bygget inneholder 4 poster med 11 senger og en rusenhet med 7 senger, i alt 51 heldøgnsplasser. I tillegg kommer en ambulant enhet og merkantile funksjoner. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise.