Kampen Omsorg+

Nytt bolig- og aktivitetshus

Type:

Helsebygg, omsorgsbygg

År:

2010-2013

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Åsne Midtgarden, Eva Paulshus

Oppdragsgiver:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Areal:

10.800 m²

Det tidligere Kampen sykehjem lå på høydedraget Kampen i Oslo indre by. Her har Kirkens Bymisjon oppført et nytt anlegg for beboere med behov for omsorg og service, utført i henhold til spesifikasjonene i konseptet «Omsorg+». Kampen er en levende bydel med identitet og egenart. I det nye anlegget kan man bo sentrumsnært og samtidig nyte godt av en moderne bolig med service, aktiviteter og kulturtilbud. De store fellesarealene ligger i 1. og 2. etasje, med mye naturlig lys og direkte utgang til terreng. Universell utforming er gjennomført i hele anlegget, både innendørs og i hagen.

Anlegget består av et nybygg som erstatter det tidligere sykehjemmet i Brinken og et ombygget, tidligere hybelbygg i Norderhovsgate. Disse byggene og de felles utearealene fyller mesteparten av kvartalet mellom disse to gatene. En innebygget gangbro knytter bygget som ligger mot Brinken sammen med bygget som ligger til Norderhovsgate. Ved hjelp av heisene og denne gangbroen kan man bevege seg trinnfritt mellom gateplan på oversiden og nedsiden av anlegget, uavhengig av det bratte terrenget. Fasadene er utført i rustikk tegl og platekledning, og fargebruken er inspirert av eldre bebyggelse på Kampen.

Det er lagt vekt på hjemlighet i planløsning og utførelse. Etasjene er organiserte med definerte soner som gir mulighet for å etablere fellesskap og tilhørighet. Korridorene er romslige, med naturlig lysinnfall og god takhøyde, og det er tilrettelagt for uformelle møteplasser. Variasjon i farger og materialbruk skaper identitet og letter orienteringen i anlegget.

Foto av Helge Garke

Prosjektet har hatt høyt fokus på energieffektive løsninger, og er presentert i Ecobox prosjektdatabase. De fleste av de 91 leilighetene er for enslige, men 11 boenheter er noe større og beregnet for par. Alle leiligheter har separat soverom, entrè og bad, et lite kjøkken og egen balkong. I nybygget er det ekstra takhøyde som gir luftighet til den enkelte boenhet.

Foto av Helge Garke
Foto av Helge Garke
Foto av Helge Garke